Výroky z minulosti dosti vzdálené


Horatius
"I malými věcmi se napomáhá velkým."

Sokrates
"Vím, že nic nevím"

Cicero
"Důkazy mají větší platnost než svědci."
"Smrti má být dána přednost před porobou a hanebnosti."
"Lenost je strach před předpokládanou prací."
"Praxe je nejlepší učitelka."
"Život nemůže být příjemný, není-li současně čestný."

Suetonio
"Liška mění srst, nikoliv zvyky, což platí i o lyškách veskrze lidských."

Brennus
"Běda přemoženým!"

Pyrrhos
"Ještě jedno takové vítězství a jsem ztracen."

Caesar
"Přišel jsem, viděl jsem, zvítězil jsem."
"I ty, můj synu?!" (= I ty, Brute?!)
"Lidé rádi uvěří tomu, čemu uvěřit chtějí."

Ježíš Kristus
"Nejen chlebem je živ člověk."
"Kdo je bez viny, hoď po ní kamenem."

Seneca
"Bohatství moudrému slouží, hloupému poroučí."

Vespasianus
"Peníze nesmrdí."

Dodge Viper