Zákony – nezákony

 

Roysterovo zpřesnění Murphyho zákona:
Když se někde něco pokazí, pak je pokažené všude všechno.

Doplněk Murphyho zákona podle NBC:
Toho, co se může pokazit, nikdy není nedostatek.

Leahyho zákon:
Když něco kazíte dostatečně dlouho, zjistíte nakonec, že to vlastně děláte dobře.

Rothmanův zákon:
Když už něco packáte, pozor přitom na packy!

Lanningův zákon:
Murphyho zákon vždycky platí v tu nejnevhodnější dobu.

Murphyho zpochybnění souvislosti času a děje:
Nikdy nelze říci, jak brzy může být příliš pozdě.

Zákon paní Murphyové:
Může-li se něco pokazit, pokazí se to - zvláště když můj manžel není doma.

Hamptonovo naučení:
Když se vám něco povede hned napoprvé, nikdo bohužel nedocení, jak to bylo obtížné.

Rubensteinův zákon dochvilnosti:
Být dochvilný znamená pouze dopustit se omylu včas.

Murphyho zákon:
Může-li se něco pokazit, pokazí se to.

Schnatterlyho shrnutí všech z toho vyplývajících důsledků:
Nemůže-li se něco pokazit, pokazí se to.

Patryho zákon:
Víte-li, že se něco může pokazit, a učiníte-li veškerá opatření, aby se tak nestalo, pokazí se něco docela jiného.

Tudiscův princip asymetrie:
Všechno se dá pokazit najednou, ale napravit jedině postupně.

Z čehož vyplývá:
Něco rozbít je dolem okamžiku, ale než se to spraví, trvá to celou věčnost.

Juarezovy zákony:
1. Člověk je jediný živočich, který dokáže zopakovat svou ! činnost tak, že se dopustí chyb tam, kde se jich předtím vystříhal.
2. Čím větší počet lidí se na určité činnosti podílí, tím menší procento inteligence připadá na každého z nich.

Irenin zákon:
Není pravé cesty k nepravostem.

McNultyho pravidlo:
Nejdůležitější věci musí přijít na řadu nejdříve, ovšem v libovolném pořadí.

Fordova rada:
Nezdar je příležitost začít podruhé chytřeji.

Zahasův místopisný zákon:
Nejkratší vzdálenost mezi dvěma body je vývrtka směrem k zemi.

Frescův objev:
Kdyby člověk věděl, co dělá, byla by to asi nuda.

Z čehož vyplývá:
I když je to nuda, neznamená to ještě, že člověk ví, co dělá.

Leeův zákon:
Je rychlejší udělat něco pořádně než vysvětlovat, proč jsem to udělal špatně.

Zákon zachování mizérie:
Množství malérů ve vesmíru je neměnné.

Z čehož vyplývá:
Když se někde něco daří, inde to jde do háje.

Stewartovy vývody:
1. Platnost Murphyho zákona může být pozdržena anebo oddálena na neurčito za předpokladu, že toto zdržení či oddálení způsobí v budoucnu tím větší škody.
2. Velikost škod je přímo úměrná počtu přihlížejících.
3. Velikost škod vzrůstá exponenciální řadou úměrně k významu věci.
4. Pokud má něco padesátiprocentní vyhlídky na úspěch, pak je pravděpodobnost úspěchu nepřímo úměrná jeho žádoucnosti.
5. Pokud se dva vývody z Murphyho zákona vzájemně vylučují, pak platí ten, který počítá s většími škodami.

Campbellův zákon:
Kdo dělá méně, ten méně pokazí.

Longův zákon:
Přírodní zákony jsou nemilosrdné.

Baldridgeův zákon:
Kdybychom věděli dopředu, co nás kde čeká, nehnuli bychom se z místa.

Cookův zákon:
Je těžké postřehnout, co kde schází.

Philův zákon:
Aby ses poučil ze svých chyb, musíš si nejprve uvědomit, že děláš chyby.

Murrayův zákon:
Jestli se vám napoprvé nikdy nic nepovede, rozhodně se nedávejte na parašutismus.

Wolfův zákon plánování:
Nejlepší je začít odtamtud, kde právě jste.

Hofstadterův zákon:
Všechno vždycky trvá déle, než si plánujete, a ani brát v úvahu Hofstadterův zákon vám přitom nepomůže.

Dunnův zákon:
Sebepečlivější plány nikdy nenahradí pořádnou porci štěstí.

Gilbertsonův zákon:
Nic není dostatečně chráněno před průměrně talentovaným blbem.

Barberovo pravidlo:
Stojí-li už něco za to, abychom to dělali, pak to stojí za to, abychom to dělali do roztrhání těla.

Melnickův zákon:
Když se ti něco povede, snaž se nevypadat moc překvapeně.

Finaglův zákon podle Nivena:
Zvrácenost vesmíru je nekonečná.

Zákon eponymie:
Žádný zákon nebývá pojmenován po tom, kdo jej zformuloval.

Z čehož vyplývá:
Nejde o to, kdo ho vyřkne, ale kdo mu dá jméno.

První pravidlo aplikované matematiky:
Devadesát osm procent všech statistických údajů jsou pouhé výmysly.

Gerroldovy zákony dynamiky:
1. Těleso v pohybu míří vždycky špatným směrem.
2. Těleso v klidu je vždycky na špatném místě.
3. Energie potřebná ke změně obou těchto stavů je vždy vyšší, než jste ochotni vynaložit, ale ne zas tak vysoká, abyste mohli daný úkol prohlásit za absolutně nemožny.

Metody důkazu:
1. Důkaz odvolávkou na neexistující autority.
2. Důkaz opakováním ad nauseam.
3. Důkaz zadáním úkolu.
4. Metoda minimálního překvapení.
5. Důkaz gestikulací.
6. Důkaz zastrašováním.
7. Metoda odkladu na některou z příštích hodin.
8. Důkaz pomocí navzájem nesouvisejících pouček.
9. Metoda kupících se podružností.

Pravidlo pokroku podle Thomase Huxleyho:
Každý větší pokrok v přírodovědných znalostech spočívá v nesmlouvavém odvržení autorit.

Keplerův ekologický zákon:
Příroda využívá všeho v nejmenší potřebné míře.

Einstein o matematice a vědě:
1. Veškerá věda spočívá v prohloubení běžného myšlení.
2. Technologický pokrok je jako sekera v rukou patologického zločince.
3. Představuje-li A životní úspěch, pak A rovná se x plus y plus z, kde x znamená práce, y zábava a z huba na zámek.
4. Pokud vycházejí matematické zákony ze skutečnosti, neplatí spolehlivě; pokud platí spolehlivě, nevycházejí ze skutečnosti.
5. Dvě věci jsou nekonečné: vesmír a lidská blbost; vesmírem si ale nejsem jist.

Dyerův zákon relativity:
Život je krátký, ale tříhodinový film je nekonečný.

Thornleyův zákon:
To, co si představujeme jako řád, je jen převládající forma chaosu.

Von Braunova rada:
Naučil jsem se používat slovo "nemožné" jen s největší opatrností.

První pravidlo ochrany životního prostředí:
Biologický druh začne být chráněný, až když je beznadějně vyhuben.

Druhé pravidlo ochrany životního prostředí:
Nejspolehlivější způsob, jak se zbavit toxického odpadu, je překlasifikovat ho na netoxický.

Třetí pravidlo ochrany životního prostředí (princip katalyzátoru):
Cokoli vytvořené ke zlepšení životního prostředí v jednom směru zhoršuje prostředí v jiném směru.

Walderův postřeh:
Matematik je člověk, který si rád přičte k dobru všechno kromě odpovědnosti.

Albinakův algoritmus:
Vynášíme-li funkci na grafu, necht' je tloušt'ka čáry nepřímo úměrná přesnosti údajů.

Griffinův zákon:
Statistika je logická a přesná metoda, jak nepřesně sdělit polopravdu.

 

Dodge Viper