Příručka pro snadnou tvorbu html dokumentů.

Příkazy HTML v kostce

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2 Final//EN">

<HTML>
<HEAD>
   <TITLE>Název dokumentu</TITLE>
</HEAD>
<BODY>


</BODY>
</HTML>
<BODY PARAMETRY>

"Tělo" HTML dokumentu

Parametr

BGCOLOR="#RRGGBB"
TEXT="#RRGGBB"
LINK="#RRGGBB"
VLINK="#RRGGBB"
ALINK="#RRGGBB"

Význam

Barva pozadí
Barva textu
Barva odkazů
Barva již navštíveného odkazu
Barva právě vybraného odkazu

 

Práce s textem

<B>Tento text bude vypsán tučně</B>

Tento text bude vypsán tučně

<I>Tento text bude vypsán kurzívou</I>

Tento text bude vypsán kurzívou

<U>Tento text bude podtržený</U>

Tento text bude podtržený

<CENTER>Tento text bude vystředěn</CENTER>

Tento text bude vystředěn

<P ALIGN="RIGHT">Zarovnáí do prava</P>

Zarovnání do prava

<FONT SIZE="+1">Zvětšení velikosti písma</FONT>

Zvětšení velikosti písma

<FONT SIZE="-1">Zmenšení velikosti písma</FONT>

Zmenšení velikosti písma

<FONT COLOR="#FF0000">Červená barva písma</FONT>

Červená barva písma

<PRE>Neproporcionální písmo</PRE>
Neproporcionální písmo
<SUP>Horní index</SUP>

STANDARDHorní index

<SUB>Dolní index</SUB>

STANDARDDolní index

<H1>Nadpis</H1>

Nadpis

<P>

Začátek nového odstavce

<BR>

Zalomení řádku

<HR PARAMETRY>

 

Parametr

ALIGN="LEFT/CENTER/RIGHT"
SIZE="HODNOTA"
WIDTH="HODNOTA"
NOSHADE

Význam

Zarovnání VLEVO/DOPROSTŘED/VPRAVO
Velikost v pixelech
Délka v pixelech
Nestínovat

 

Práce s hypertextovými odkazy

<A HREF="dokument.html">odkaz</A>

odkaz

<A HREF="mailto:info@uzlabina.cz">informace</A>

informace

<A HREF="#Nahoru">Nahoru</A>

Nahoru

<A NAME="Nahoru">

Umístit na místo určení

 

Práce s tabulkami

<TABLE>
<TR>
	<TD>1.1</TD>
	<TD>1.2</TD>
</TR>
<TR>
	<TD>2.1</TD>
	<TD>2.2</TD>
</TR>
</TABLE>

1.1

1.2

 

2.1

2.2

Parametr

WIDTH="HODNOTA"
HEIGHT="HODNOTA"
BORDER="HODNOTA"
ALIGN="LEFT/RIGHT"
VALIGN="TOP/BOTTOM"
CELLSPACING="HODNOTA"
CELLPADDING="HODNOTA"
BGCOLOR="#RRGGBB"

Význam

Šířka tabulky v pixelech, platí i pro buňky tabulky
Výška tabulky v pixelech, platí i pro buňky
Šířka rámečku tabulky v pixelech
Zarovnání v tabulce VLEVO/VPRAVO, platí i pro buňky
Zarovnání v tabulce NAHORU/DOLU, platí i pro buňky
Velikost mezer mezi sloupci buňěk v pixelech
Velikost mezer mezi řádky buněk v pixelech
Barva pozadí v tabulce, platí i pro buňky

 

Práce s obrázky

<IMG SRC="obrazek.gif">
 

Parametr

WIDTH="HODNOTA"
HEIGHT="HODNOTA"
BORDER="HODNOTA"
ALIGN="LEFT/RIGHT/..."
LEFT RIGHT TOP TEXTTOP MIDDLE BOTTOM ABSBOTTOM
ALT="TEXT"

Význam

Šířka obrázku v pixelech
Výška obrázku v pixelech
Šířka rámečku kolem obrázku
Zarovnání obrázku:
VLEVO VPRAVO NAHORU NAHORU vůči textu DOPROSTŘED vůči lince textu DOPROST5ED vůči textu DOLŮ vůči textu DOLŮ
Text obrázku

 

Práce se seznamy

<UL></UL>

Nečíslovaný seznam

<OL TYPE="HODNOTA" START="HODNOTA"></OL>

Číslovaný seznam

<LI>

Položka v seznamu

Parametr

TYPE="HODNOTA" A a I i 1
START="HODNOTA"

Význam

Způsob číslování: A, B, C, ... a, b, c, ... I, II, III, ... i, ii, iii, ... 1,2,3,... (standardní)
Hodnota od které se začne počítat

<DL></DL>

Rejstříkový seznam

<DT>

Položka

<DD>

Popis

 

Převzato: Jan Klepal

- Home -

Dodge Viper