Podrobnější popis servisních kódů

Chcte vědět jak se dostat do "servisního módu" telefonu od různých výrobců ?

Co to vlastně je pojem "servisní mód telefonu"?

Takže všechno popořádku.

Servisní Mód nebo také Servisní Menu je "skrytá položka" v menu telefonu , která je běžnému uživateli nepřístupná a proto se musí většinou aktivovat buď zadaním nějakého vstupního kódu či postupným zmáčnutím vybraných kláves na přístroji a nebo v horším případě hardwarovou úpravou telefonu. V servisním módu bývají různé informace o firmwaru telefonu,stavu sítě,intenzity signálu v daném místě,atd.., ale je zde i možnost měnit různé parametry telefonu,které běžne nelze měnit či je upravovat.

Jelikož výrobci telefonů oficiálně neuvádějí postupy jak se dostat do těchto "skrytých menu" tak jseme byli donuceni podívat na nějaké ty Warez či Crackers stránky na Internetu a to co jsme tam našli vám tady předkládáme.Upozornění!!
Použitím jakékoliv informace stažené s této stránky nezodpovídáme za případné škody na telefonu či jeho majiteli !!!!

Telefony popsané na této stránce :

Ericsson
Motorola
Nokia
Dancall
Alcatel One Touch
Sagem
 


Ericsson:

Pro telefony Ericsson typu DF318,368,388,618 se do Servisního Menu dostanete takto:
1) Zapněte te
lefon
2) Zadejte "vstupní kód" , který je
923885 a zmáčkněte klávesu "Menu"
3) Tím jste se dostali do "Servisního Módu"
4) Poté zmáčkněte klávesu 1 - ukáže se vám "konstanta" ESN........ číslo (Toto číslo je u každého telefonu jiné)
5) Pak zmáčkněte klávesu RCL - ukáže se číslo mobilního telefonu např. 0239851457
6) Opět zmáčkněte klávesu RCL - zobrazí se A-KEY ( je stejný jako číslo telefonu)
7) Po dalším stisknutí klavesy RCL se ukáže SID1 (systémové číslo např. 00005)
8) Pak se po zmáčknutí RCL u
káže tzv. ALPHA TAG což je ukazatel čísla telefonu a název sítě (tuto položku lze bez obav zněnit protože neovlivňuje funkčnost telefonu - vyzkoušeno -)
9) Následné zmačknutí klavesy RCL se ukáže "blokovací kód telefonu" (Výborná věc pro odblokování telef
onu , když někdo zapomene své heslo )
10) Pak následuje po zmáčknutí RCL úroveň 2,dále úroveň 3 a pak 4 které jsem nějak nezkoušel testovat. 11) Až přeskákáte přes všechny úrovně (2-4) je poslední položka , kde se změněné hodnoty mohou i nemusí uložit.
D
alší tipy pro tyto telefony:
1) Zadejte kod
904060 a stisknutím klávesy Menu se ukáže " Reset All Parameters? " a po následném zmáčknutí klávesy "Yes" nastane vymazání všech parametrů v telefonu!!! (i telefonního seznamu!!!)
2) Zadejte kod
904059 pak stisknout klávesu Menu . Tím jste se dostaly do testovacího menu telefonu. (Tento testovací mod nemá pro vás nějak velký význam)
3) Rychlý vstup do servisního menu (náhrada předcházejícího vstupního kódu)
987 a zmáčkněte klávesu "Menu"
Tento postup jsme otestov
ali na telefonu Ericsson DF388vi , ale prý má fungovat i na ostatních typech.

U telefonů Ericsson první písmeno v typu telefonu udává pro jaký system je telefon určen.
Písmeno A=AMPS , C=DCS1900, D=AMPS/D-AMPS, E=ETACS, G=GSM , N=NMT, P=PCS1800(PCN)

Te
nto typ telefonu není moc v ČR rozšířen.Podle nejčerstvejších informací ho používá společnost RANN , která provozuje svou síť v několika oblastech ČR (UTO 0302,0304,0188). Nejsou to GSM sítě, protože jejich telefony nemají IMEI číslo a požívají jiný typ kodování signálu!!!!

 


Motorola:

Bohužel u telefonů typu Motorola D160,D170,D520 nelze Servisní Menu vyvolat nějakým vstupním kodem a musí se tam pomocí počítače připojeného přes interface k telefonu (klonovací "karta" se připojí místo SIM karty) naprogramovat.Pak budete mít další položku v menu nazvanou "End Field Options". Jediná věc co na Motorole D520,160,170 funguje (bez nutnosti "Klonovací karty") je:
1) Zobrazení IMEI (Identifikační číslo telefonu - je jedinečné na celém světě -) nastane po zmáčknutí
kláves: *#06# .(Funguje to témněř na všech telefonech)
2) Zablokování klávesnice telefonu nastane zmáčknutím kláves:
*# . (Po opětovném zmáčknutí těchto kláves dojde k zrušení funkce "Klávesy blok.") Motorola Amino je stejný typ telefonu (po technické stránce) jako předchozí typ D520 , jenom má jiný design (z důvodu malých tlačítek asi horší) a nemá vytahovací anténu!!
Pro Motoroly typu: Tx-770/6200/7500/8200/8400/8700 jsou tu zajímavé a hlavně plně funkční kody:
1) Zmáčnutím
***113*1* Ok se dostanete do Servisního Menu. (Eng Field Option).
 


Nokia:

Pro telefony Nokia typu 3210,5110,6110,6150 tu mám několik typů:
1) Zobrazení verze programového vybavení telefonu,datum naprogramování telefonu a ještě typ telefonu aktivujete stisknutím těchto tlačítek:
*#0000# . (Např. můj telefon ukázal: V 04.45 , 15-04-99 , NSE-7/8)
2) Přístupový kod do skrytého menu:
*#92702689# neboli "Warranty code"
3) Provider- Lock:
#pw+1234567890+1#
4) Network - Lock:
#pw+1234567890+2# Zablokování funkce telefonu tak , že ho nelze použít s kartou s jiného operátora.
5) Provider Lock ????:
#pw+1234567890+3# Zatím nezjišteno.
6) Blokovací kod pro SIM kartu:
#pw+1234567890+4# nebo také "SimCard-Lock status"
 


Dancall:

Na telefony Dancall HP-2711 a HP2731 jsem našel několik skrytých kodů:

1)
*#06# - Zobrazení IMEI.
2)
*#9999# - Verze firmwaru telefonu.
3)
*#9998# - Verze konfigurace telefonu.(Jednotlivé verze se liší např. počtem jazyků,atd...)
4)
*#9997# - Rychlý test displaye telefonu a začne vyzvánět reproduktor.Ukončí se zmáčknutím libovolné klávesy.
5)
*#9994# - Zobrazení seriového čísla vaší SIM karty.(Pouze u Dancall HP-2731)
6)
*#9993# - "Engineering Functions" Odblokuje monitorovací funkce.Tato funkce je dostupná až po vypnutí telefonu.
7)
*#9990# - "Battery Monitor" Test baterie.
X znamená číslo
Cxx - kapacita akumulátoru v procentech
Mxxxxxxx
- čítač relativního času zbývajícího do vybití akumulátoru v desetinách sekundy
xx - teplota akumulátoru(prvni z leva)
xx
- napětí akumulátoru (druhý z leva)[V*10]
TIMER - čítač nabíjecího/vybíjecího času v sekundách

Dále jsou tu kody,které by mohli při špatné manipulaci zablokovat telefon a tím by se stal nepoužitelným. (!!!Odblokování je časově a finančně náročnou záležitostí!!!)

8)
*#9000# - Zablokuje telefon před použitím jakékoli jiné SIM karty, než té, se kterou byl zámek aktivován. Při aktivaci lze zadat heslo, které je potom vyžadováno při vložení jiné SIM karty (i stejného operátora).
9)
*#9001# - "Group SIM Lock" Funkci jsem dosud nezjistil,pravděpodobně vyžaduje speciální SIM kartu.
10)
*#9002# - "Operator SIM Lock" Funkci jsem dosud nezjistil,pravděpodobně vyžaduje speciální SIM kartu.
11)
*#9003# - "Network SIM Lock" Zablokuje telefon tak, že ho nelze použít s kartou jiného operátora. Při aktivaci je zadáno heslo, které je potom vyžadováno při zrušení blokování nebo při použití karty jiného operátora. Tímto heslem jsou chráněny všechny dotované telefony tohoto typu od společnosti Eurotel. (!!!Upozornění!!! Po 10-ti neuspešných pokusech o odblokování se přístroj zablokuje !!!)

 


Alcatel One Touch:

Tento telefon má velmi malé možnosti monitorování GSM sítě.
1)
000000* - Aktivování servisního módu.
2)
*#06# - Zobrazí IMEI a také verzi programového vybavení telefonu (firmware).
Servisní mód tohoto telefonu nemá mnoho položek. Bohužel také nelze měnit nastavení telefonu. Z těchto důvodů si myslím, že tento telefon není vhodný na nějaké větší "zkoumání" GSM sítě. Význam jednotlivích položek v servisním menu je dosti podobný ostatním telefonům.

 


Sagem:
Pro telefony typu Sagem 612,6
15,725,730 a také 922 je znám pouze jeden kód!!! Pokud zmáčknete tyto klávesy Menu 5 1 1 # v pořadí jak jsou napsána!! dostanete se do Enginnering Menu neboli (Servisní Mód). Jsou tam další podpoložky jako Nastavení kontrastu displaye , Service Provider unlock , IMEI, atd..

 


Nějaké tipy se SIM kartou:
1) Změna PIN kodu:
**04* Starý PIN* Nový PIN* potvrdit nový PIN# .
2) Odblokování PIN kodu:
**05*PUK* Nový PIN* potvrdit nový PIN#.
3) Změna PIN2 kodu:
**042* Starý PIN2* Nový PIN2* potvrdit nový PIN2# .
4) Odblokování PIN2 kodu:
**052*PUK2* Nový PIN2* potvrdit nový PIN2# .
Všechny kody jsou bez mezer!! a byly odskoušeny na Motorole D520!!!

 


IMEI:

IMEI je 15-cti místné číslo , které má každý mobilní telefon GSM.Toto číslo je jedinečné na celém světě a nelze ho v telefonu změnit!!
Složení: IMEI = TAC + FAC + SNR + SP
TAC - type approval code - Kod scváleného typu ( 6-ti místné číslo)
FAC - final assembly code - Závereční montážní kod ( 2-místné číslo)
SNR - serial number - Seriové číslo ( 6-ti místné číslo)
SP - spare - Rezervní_ kod ( 1-místné číslo)
Význam IMEI čísla spočívá v tzv." černých , šedých a bílých listinách ". Na černé listině jsou většinou kradené telefony , ze kterých by nemělo jít volat. ( Snad možná jen tísnňová volání 112 )
Na šedé listině
jsou porouchané či jinak vadné telefony a konečně na bílé listině jsou všechny telefony,které se používají země využívající sítě GSM/DCS.
Otázkou zůstává jestli operátoři sítě EUROTEL a PAEGAS tyto listiny budou využívat.(Prý Eurotel ve spolupráci s Polic
ií ČR tyto listiny využívá - Nevím??? )