Už stará antická báj vyprávela, že clovek byl puvodne stvoren jako

Bytost oboupohlavní a vzpoura proti bohum zpusobila, že byl tento jedinec

proti své vuli rozpolcen a nyní po svete bloudí muži a ženy

v zoufalé snaze najít práve tu chybející polovinu puvodního tela.

 Dodge Viper