Popovídejte si se svým podvědomím!

 

Již jste potkali někoho, kdo vám chtěl předpovídat budoucnost pomocí kyvadla? Takovým slibům nevěřte! Kyvadlo samo to nedokáže. Kyvadlo je jen ovlivněno podvědomím. Podvědomí však vaši budoucnost nezná, při kývání se nám prezentují představy toho, co si přejeme. Můžeme si ale jeho pomocí “popovídat” se svým podvědomím.

Připevněte na vlněnou přízi, dlouhou 20-25 cm, prsten nebo jiný podobný předmět a druhý konec nitě si obtočte několikrát kolem ukazováku. Loket si opřete o desku stolu a držte kyvadlo klidně nad nějakou jednoduchou tabulkou. Soustřeďte se na kyvadlo. Nyní svému podvědomí položte otázku:

“Milé podvědomí, ukaž mi, prosím, který pohyb identifikuješ jako ANO? Ukaž mi, který pohyb znamená ANO. Co znamená ANO?"

Nic přitom nedělejte, jen položte tuto otázku a čekejte na odpověď svého podvědomí. Přitom je důležité nic si nepředstavovat. Snad potom vzápětí uvidíte, jak se kyvadlo jemně pohybuje. Zapište si to a hned se zeptejte: “Který pohyb znamená NE? Ukaž mi, prosím tě, pohyb, jímž oznamuješ NE." Dále se můžete zeptat, který pohyb znamená NEVÍM nebo NEŘEKNU. Všechny pohyby si zaznamenejte na okraji tabulky. Závěrem můžete ještě provést kontrolu a na všechno se vyptat: “Znamená tento pohyb ano/ne? Znamená tento pohyb nevím/neřeknu?" Jestliže jste se ujistili, můžete od nynějška kyvadlo používat jako rádce v otázkách všedního dne. Berte to však spíš jako trénink a neptejte se na budoucnost.

Proč vás před tím varuji? Protože odpovědi na otázky týkající se budoucnosti vždy ovlivňuje naše žádoucí představa, takže nemůžeme na tuto otázku odpovědět objektivně. Bylo by to možné jen tehdy, kdybyste se od svých žádoucích představ dokázali skutečně zcela oprostit. Kyvadlo však můžete klidně používat k hledání ztracených předmětů nebo se vyptávat na různé maličkosti, které vaše podvědomí může vědět. Více od něho očekávat nemůžete. Rozhodně si však tím můžete cvičit představivost a vnímavost pro jemné kmity svého podvědomí.

Již při testech s kyvadlem zjistíte, že vaše představivost je silnější než vůle. Jestliže nechcete, aby se kyvadlo pohybovalo, v duchu je ale vidíte v pohybu, bude se pohybovat, jakkoli silně si říkáte “Chci, aby zůstalo v klidu". Víra, představivost vítězí nad vůlí...

Dodge Viper

 

Zdroj: www.paranormal.cz -Úryvek z knihy Autohypnóza a mentální trénik, vydané nakladatelstvím Ivo Železný, titulek a krácení redakce.