…z knih

Pokud si tyto řádky pouze přečtete - nic Vám nedají. Bohužel, (bohudík) pouze málo lidí rozluští co chtějí autoři těmito řádky říci. Je to něco na co musí každý přijít sám

 

"Nespěchej, aby ti pravda neunikla. Žádné slovo tvého života není napsáno zbytečně a cesta s nedá zkrátit ani o jediný krok, stejně jako kniha by pro tebe ztratila smysl, kdybys nepřečetl část děje. Cílem a naplněním tvého života je štěstí. Kéž poznáš, že člověk se rodí, aby se naučil byt šťasten i tím, že ztrácí. Vždyť ztratit nelze, lze jen pouze darovat a i to je tvým největším obohacením. Poznej v odchodu blízkých dar jejich i svému osvobozeni. V každé bolesti a osamění poznej vzácnou chvíli, v níž se rodí láska. V lásce není opuštěných, ale radost ze svobody všech."

 

"Růže ve váze zvadne, ale má-li kořeny v srdci, kvete stale. Květy jsou objetím tel, ale kořeny jsou jejich životem. Kéž se naučíš milovat růži ne pro květ, který dnes vidíš a zítra odkvete, ale poznej její život v kořenech, které jsou pokladem ukrytým v zemi. Láska je most od zeny k muži. Zem je vsak plna nedostavených mostu, růži ve vázách, které voní, a přece jsou mrtvé."

 

"Přijde den, kdy budete vedle sebe jako studánka a skála. Skála chrání vodu před žárem a pramen dává pit stromům na upatí hory i orlům hnízdícím v jejím vrcholu. Kámen i voda mají svou cestu, a přece jedna druhou tvoří. Skálo, nechtěj změnit vodu ke svému obrazu. Vzdyť bude-li přestavěna tvou slepou vůli, zůstanou dva kameny v pustině. Raději bud štítem, který chrání její vlastni cestu. Studánko nepřej si, aby se z hory stal pramen, neboť v žáru dne by vyschla voda obou. Raději posilni orly hor na jejich cestách. Jen tehdy jsou krásní, jsou-li svobodní. A ke svému rozletu potřebují tvou vodu i skálu, na níž hnízdí. Vaše nitra ať jsou svobodné vlaštovky. Jedna druhé nepřikáže směr a přece, i když zdánlivě každá poletí jinam, obe putuji za Sluncem. Svážeš-li k sobe jejich křídla, nevzletnou."

 

"Základní zákon lásky platí i pro radost: Čím více lásky (radosti) rozdávám, tím více jí dostávám zpět.
Je skvělé vědět, že radost, kterou rozdáme druhým, rozmnožena a proměněna v lásku poplyne zpátky do našeho srdce!"

 

"Žiji pro druhé. Především pro ty, na jejichž úsměvu a blahu závisí má radost a mé štěstí."

 

Dodge Viper