Věc : Písemná dohoda o eventuálním pohlavním styku

A/ Jméno, příjmení, titul :……………………...………………

Trvalé bydliště :………………………….…………………

Zaměstnání :……………………………….……………….

Rodné číslo : ………………………………………………

IQ : ………………………………………….……………..

B/ Jméno, příjmení, titul :………………………..……………

Trvalé bydliště :……………………………………………

Zaměstnání :……………………………………………….

Rodné číslo : ………………………………………………

IQ : ………………………………………………………..

 

A/ Jméno, příjmení, titul :……………………...………………

Trvalé bydliště :………………………….…………………

Zaměstnání :……………………………….……………….

Rodné číslo : ………………………………………………

IQ : ………………………………………….……………..

B/ Jméno, příjmení, titul :………………………..……………

Trvalé bydliště :……………………………………………

Zaměstnání :……………………………………………….

Rodné číslo : ………………………………………………

IQ : ………………………………………………………..

 

 

Já ………………………….. uvedena pod bodem A / této dohody , dobrovolně souhlasím s eventuálním pohlavním stykem , případně jinou sexuální aktivitou vykonanou s panem …………………….. uvedeným pod bodem B / této dohody .

Potvrzuji , že výše uvedené činnosti chci vykonávat dobrovolně , bez jakéhokoliv fyzického či psychického nátlaku , z čistě vlastního zájmu o tuto aktivitu .

V žádném případě se tedy nejedná ze strany pana ……………………………o naplnění skutkové podstaty trestného činu znásilnění dle § 241 Trestního zákona , ani trestních činů omezování osobní svobody dle § 231 Trestního zákona , případně vydírání dle § 235 trestního zákona .

Podpisem této dohody vstupují osoby uvedené pod body A/ a B/ do vztahu erotického partnerství na dobu jednoho měsíce , pokud nebude trvání vztahu v závěru dohody upřesněno jinak .

Uzavřením této dohody vyplývá pro zúčastněné strany blíže nespecifikovaná povinnost vykonávat tuto činnost s radostí a ku prospěchu osoby své i osoby partnerské .

Další případná ujednání ( časové rozvrhy, specifikace činnosti,atd.) …………………….

……………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………...

  

V: ……………………. Dne : …………………..

Podpis A/ ……………………. Podpis B/ ………………………

 

Dodge Viper

<zpět>