Když Bůh stvořil život, postavil si nové tvory do řady a nalajnoval jim život:


"Ty, osle, budeš od úsvitu do soumraku pracovat a tahat těžké náklady na
svých zádech. Budeš jíst trávu a budeš hloupý. Budeš žít padesát let."

Osel Bohovi odpověděl: "Stvořiteli, žít takhle padesát let je moc.
Nedávej mi víc, než třicet let." A Bůh pravil, ať se stane, a tak se stalo.


Psovi Bůh řekl: "Ty jsi pes. Ty budeš hlídat lidská obydlí, dělat člověku přítele.

Budeš jíst, co zbyde po člověku a budeš žít třicet let."


Psovi se třicet let zdálo moc, tak to usmlouval na patnáct.


Opici Bůh pravil: "Ty jsi opice. Budeš se houpat a skákat ze stromu na
strom a chovat se jako idiot. Budeš směšná a budeš žít dvacet let."


Opice uprosila Boha, aby ji takového života nedával více než deset let.


A k člověku Bůh pravil: "Ty jsi muž, jediná myslící bytost na Zemi,
která bude ovládat jiné bytosti. Budeš vládnout zemi a žít dvacet let."


A muž povídá: "Pane Bože, dvacet let je hrozně málo. Dej mi těch třicet,
co nechtěl osel a těch patnáct od psa a deset let od té opice..."

A Bůh tak učinil.


No a proto chlap žije dvacet let jako muž, potom třicet let pracuje od
rána do noci a tahá náklady na zádech jako osel, pak patnáct let hlídá
vlastní dům a jí, co zbyde po ostatních jako nějaký pes a na konec stráví
deset let jako opice, když dělá šaška vnoučatům.

Dodge Viper

<zpět>