Manželka

 

Oddaná manželka strávila celý život důkladnou péčí o svého muže. Jednou vážně onemocněl, několik týdnů byl v hlubokém bezvědomí a žena trávila u jeho lůžka každý den spoustu hodin. Když se probral, pokynul jí, aby si sedla blíž k němu, a začal k ní mluvit: "Však víš. Byla jsi se mnou ve všech těch špatných časech. Když mě propustili z práce, byla jsi to ty, kdo mě podporoval. Když se mi zkrachovala moje vlastní firma, byla jsi se mnou. Když jsme přišli o dům, dodávala jsi mi podporu. Když to šlo s mým zdravím z kopce, byla jsi mi stále po boku. Víš co to znamená? Copak, drahý?" zeptala se něžně. Myslím, že mi nosíš smůlu."

 

Dodge Viper