Jak uspokojit ženu ručníkem
 
Starší Žid se oženil s mladou dámou a měli se hodně rádi. Avšak
nezávisle na tom,jak se starý pán snažil, jeho manželka nikdy
nedosáhla orgasmu.
Ale židovská manželka má nárok na sexuální uspokojení a právě proto
Se obrátili o radu k rabínovi. Rabín si vyslechl jejich přání, pohladil
bradku a navrhl: "Najměte pěkného mladíka a když se budete
milovat, ať ten mladík nad vámi mává ručníkem. 
To povzbudí Vaší manželce fantazii a určitě bude mít orgasmus."
Tak se vrátili domů, že si vyzkouší rabínovu radu. Najali
pěkného mladíka a řekli mu, ať mává nad nimi ručníkem, když se budou
milovat. Ale vůbec to nepomohlo a manželka nebyla uspokojena. Zničeni se
vrátili k rabínovi. "Dobře", povídá manželovi, "tak to
vyzkoušejte opačně. Ať se mladík miluje s Vaší ženou a vy nad nimi
mávejte ručníkem."
Zase se vrátili domů a  následovali rabínovu radu. Mladík si lehl do
postele s manželkou a starý pán začal mávat ručníkem. Mladík se s vervou pustil
do práce a za chvíli manželka měla obrovský orgasmus. Manžel se usmál, vítězně
se podíval na mladíka a říká: "Vidíš, ty nemehlo, takhle se mává
ručníkem!"

Dodge Viper