David dostal k narozeninám papouška. Dospělého, s příšerným Chováním a ještě horším slovníkem. Každé druhé slovo bylo 
sprosté a ta slova Která nebyla sprostá, byla aspoň urážlivá. David se proto snažil ptáka převychovat, vlídně na něj 
hovořil, hrál mu jemnou hudbu, no prostě dělalm všechno, aby mu dal dobrý příklad. Nic nepomáhalo. Řval na papoucha a
ten řval na něj nazpátek. Třásl jím, ale to papoucha jen rozčílilo a byl ještě sprostší. Nakonec papoucha v největším 
zoufalství strčil do mrazáku. Nějakou chvíli se ozývalo kvičení, kopání a křik. Pak vše ztichlo a půl minuty
Bylo ticho. David se vyděsil, že se papouchovi něco stalo a rychle otevřel dveře. Papouch pokorně vystoupil, vkráčel do 
Davidových nastavených rukou a řekl: Domnívám se, že jsem vás patrně urazil svým neomaleným jazykem a akcemi. Budu usilovat 
o to, abych vše napravil. Je mi to opravdu líto a moc prosím o odpuštění. David užasl nad tou změnou ptákova chování a 
chystal se zeptat, co zapříčinilo tuto dramatickou změnu, když tu pták pokračoval: A mohu se zeptat, co provedlo to nebohé 
kuře.....?
 
 
Na břehu ostrova stojí zarostlý muž a mává rukama na loď plující okolo něho. "Kdo je to?" ptá se jeden pasažér kapitána. 
"Nevím, ale vždycky se tahle raduje, když jedeme okolo."
 
 

Noc, moře, tma, mlha.

"Kapitáne, neznámá loď na kolizním kursu asi 2 kilometry před námi." Kapitán skočí k vysílačce: "Hej, vy tam, změňte kurs o 
10 stupňů na jih!" Okamžitě se ozve odpověď: "Vy změňte kurs o 10 stupňů na sever." "Tady je kapitán Peterson. Ihned změňte 
kurs k jihu!" "Tady je desátník Harris. Změňte kurs vy." "Hergot, chlape, OKAMŽITĚ se stočte k jihu nebo vás degraduju. 
Tady je zatracená bitevní loď!" "Sorry, kapitáne, ale kurs musíte změnit vy. Tady je zatracenej maják."
 
 
Na lodi prosí slečny starého mořského vlka, aby jim vyprávěl nějaký vtip. Námořník se ošívá, že zná jen samé sprosté. A 
děvčata na to, ať tedy místo každého sprostého slova zakašle, že už si to domyslí. Námořník spustí: ˝Echm, echm echm echm. 
Chrchly Chrchly echm, chm echm chrchly chrchly. Chrchly chrchly, echm echm... Doprdele, teď sem to zkurvil.˝
 
 
Plaví se lord na zaoceánské lodi, kde jsou samí muži. Asi po týdnu přijde lord za kapitánem, že už to nemůže vydržet a že 
jestli tam není nějaká žena. Kapitán odvětí, že na lodi není žádná žena, jen kuchař. Lord odchazí se slovy, že takhle 
hluboko nemůže klesnout. Asi po měsíci se situace opakuje. Tentokrát už je mu všechno jedno a chce i toho kuchaře. Ještě se 
ale zeptá: ˝Doufám, že to udržíte v tajnosti!?˝ ˝Ano, budete o tom vědět jenom Vy, já, kuchař a ti čtyři.˝ ˝Kteří čtyři?˝ 
˝No, ti co ho drží, on to totiž nemá rád!˝
Dodge Viper
 
 

<zpět>