Poznávačka ve školním roce 2002 - 2003

 

1. živočich

  Vyskytuje se v Evropě ve třech poddruzích. Prvním je ….. obecný mořský (Salmo t. trutta), který žije při mořských březích od Francie až do Baltského moře. Dorůstá délky 1,3 m a hmotnosti kolem 16 kg. Do řek se stěhuje jen v době tření. Chladná alpská a předalpská jezera obývá ….. obecný horský (Salmo t. f. lacustris), až 80 cm dlouhý a 10 kg těžký. Nejznámější je …… obecný potoční (Salmo t. f. fario), který žije v bystře tekoucích vodách, v takzvaném pstruhovém pásmu. Je rozšířen v celé západní, střední a severní Evropě. V horách se vyskytuje i ve výši 2000 m n. m. Dorůstá kolem 30 cm délky, vzácně až 40 cm, a hmotnosti v průměru 50 až 70 dkg, ale nechybí exempláře o hmotnosti 2 až 4 kg. Tře se v zimních měsících a samice klade až 1500 jiker. Živí se hmyzem, měkkýši, korýšky apod. Jeho maso patří k nejchutnějším. Na mnohých místech se vytírá uměle v plůdkách se potom vysazuje do potoků nebo řek. Žije ve tekoucích vodách - potoky, řeky. Žije jednotlivě, ale menší jedinci žijí ve skupinách. Má sve teritorium.

2. živočich

  Žije v listnatých lesích, ale i v parcích a alejích. Dosahuje délky 33 až 37 cm. Je ptákem stálým, ale po vyhnízdění se toulá v širokém okolí domova. Brzy zjara začínají námluvy, při kterých se samec ozývá jasným kli-kli-kli-kli a samice mu odpovídá. Pak si oba partneři společnými silami vytesávají do trochu nahnilého stromu dutinu. Trvá jim to asi 14 dní. Do hnízdní kotliny, vystlané vrstvou odsekaných třísek, snáší samice v dubnu nebo v květnu 5 až 7 leskle bílých vajec. V sezení se střídají oba rodiče 15 až 17 dní. Mláďata se líhnou holá a slepá. Hnízdo mláďata opouštějí ve stáří kolem 18 dnů. Živí se larvami dřevních brouků, ale také vyhrabávají mraveniště, odkud vybírají kukly i dospělé mravence. Nalepují si je na dlouhý, vychlípitelný jazyk.

3. živočich

    Je naší nejhojnější rybou, chovanou především v rybnících. Pochází z řek jihovýchodní Evropy a Číny. U nás byl vysazován do zakládaných rybníků už v 13. století. Divoká forma ….., žijícího v řekách, má nízké šupinaté tělo. V rybnících byli vyšlechtěni s vysokým hřbetem a mnohé domácí formy bez šupin. Zde může dorůst až 1,5 m délky a hmotnosti 35 kg. Dospívá v 3 až 4 letech a dožívá se až 50 let. K tření dochází v květnu nebo červnu, kdy teplota vody dosahuje 15 oC až 20 oC. Samice klade 100 000 až 1 milión jiker, z kterých se líhne potěr za 3 až 6 dní. V zimě se zdržují v hlubších vodách při bahnitém dně. Živí se různými drobnými živočichy a také částmi vodních rostlin. Výlovy ryb bývají na podzim. A ještě menší spíše větší nápověda - určtitě ho máte rádi na Vánoce či jen tak.

4. živočich

    Je všude v listnatých a smíšených lesích hojná. Dříve než ji spatříte, zaslechnete její poplašný křik. V době hnízdění je velmi opatrná. Počátkem dubna si staví na vysokých stromech z větviček hnízdo a vystýlá je stébly trávy, mechem apod. Samice snáší 5 až 7 šedozelených, hnědě skvrnitých vajec. Oba partneři se střídají v sezení 16 až 17 dní. Mláďata krmí rovněž oba rodiče. Po vyhnízdění se rodiny toulají v širokém okolí hnízdiště. Z některých míst však táhnou do jižnějších krajů. Přes otevřená místa však neletí v hejnu, ale jednotlivě s odstupem několika set metrů. Živí se rostlinnou i živočišnou potravou. Na podzim si často zakládá zásoby na nápadných místech, ale v zimě je najde jen náhodně. Dovede napodobovat odposlouchané hlasy i lidská slova.

5. živočich

    V Evropě se vyskytuje při severním pobřeží. Odtud táhne na podzim houfně do řek, a to až k pramenům, kde se v zimních měsících tře. Během celé této doby nepřijímá žádnou potravu. Do prohlubně, kterou si vytvoří samice údery ocasu, naklade až kolem 40 tisíc jiker a pokryje je pískem. Po vytření se vracejí zpátky do moře, ale mnoho jich cestou zahyne. Za svůj život se třou dvakrát až pětkrát. Mladí jedinci zůstávají v řekách 3 až 5 roků a živí se tu hmyzem a drobnými rybami. V moři se živí šprotami, sledi a korýši. Dorůstá délky až 1,5 m a hmotnosti přes 50 kg. V evropských řekách patří dnes k vymírající fauně. U nás býval hojný i ve Vltavě, ale to už patří minulosti. Maso patří k nejvyhledávanějším.

Pokud víte, nebo pokud si myslíte, co je to za zvíře - pište na mail moppimprlata@volny.cz


Jít na Poznávačku ve školním roce 2001 - 2002
Jít na stránku Péčka

Zpět na Hlavní stranu

poslední aktualizace: 31.11.2002