Hádanky

Přelud

Čtverec 24 x 24, který tedy obsahuje 576 políček, se rozstřihne šikmo od pravého dolního rohu k prvému dílku nahoře a pak se posune horní trojúhelník o jeden dílek šikmo nahoru, doleva. Prázdné místo v koutě A nahoře se vyplní růžkem, který se ustřihne dole vpravo. Vznikne tím plný obdélník. Když spočítáme délky stran zjistíme, že má 23 x 25 čili 575 čtverečků. Kdo nevěří, může to vyzkoušet se čtverečkovaným papírem. Kam se ztratil jeden malý čtvereček?

 

Co se stalo v poušti?

Cestovatel nalezl obrovské vejce. Ale to není vše. Spojte číslice a uvidíte.

 

Sirky

    Máte k dispozici dvanáct zápalek, z kterých sestavte obrazec, který je na naše obrázku. Jak je patrné, zmíněný obrazec má plochu pěti "čtverečních zápalek"(plochu pět)Úkol zní: sestavte těchto dvanáct zápalek do obrazce tak, aby jeho plocha byla čtyři. Zápalky se samozřejmě nesmějí lámat, překládat, klást dvě nebo více vedle sebe, ani nesmějí být uvnitř obrazce

 

Ať je změna - něco na Vaši hlavičku
Peněženka

Učitelce na základní škole se ztratila peněženka. Pachatelem mohl být jeden z pěti žáků: Lenka, Judita, Karel, Jan (Honza) nebo Marie?
Při výslechu podalo každé dítě tři prohlášení:

Lenka:
1. Neukradla jsem tu peněženku.
2. Nikdy v životě jsem nic neukradla.
3. Ukradl ji Honza.

Judita:
1. Peněženku jsem neukradla.
2. Můj tatínek je dost bohatý a mám svoji vlastní peněženku.
3. Marie ví, kdo to ukradl.

Karel:
1. Tu peněženku jsem neukradl.
2. Marii jsem před příchodem do školy vůbec neznal.
3. Peněženku ukradl Honza.

Jan:
1. Jsem nevinný.
2. Udělala to Marie.
3. Lenka lže, když tvrdí, že já jsem ukradl peněženku.

Marie:
1. Neukradla jsem učitelce tu peněženku.
2. Ukradla ji Judita.
3. Karel se za mne může zaručit, protože mne zná už od narození.

Při dalším výslechu se každý žák přiznal, že z jeho tří prohlášení jsou dvě pravdivá a jedno lživé. Za těchto podmínek je už lehké vypátrat pachatele.
Kdo z žáků ukradl učitelce peněženku?

 

Pozor na chobotnici

  Osamocená ryba se chce dostat ke kamarádkám.   Kudy má plout, aby neskončila u nebezpečné chobotnici?


Podstatná jména

  V této sestavě je deset podstatných jmen. Některá písmena jsou přímo dána, jiná jsou nahrazena tečkami. Vaším úkolem je tato slova uhodnout.
Např - . RO . . SV . . = HROMOSVOD

Správné rešení:Hromosvod, kopretina, uzenářství, bibliotéka, stanoviště, tanečnice, nosorožec, kratochvíle, konkurence, přístodůlek.


Jednotah

  Tento obrazec je nakreslen jen jedním tahem.Chcete to taky zkusit?Ale pozor!Tah tužkou musí začínat a končit v jednom místě.Nikde však nesmí být přerušen.

jednotah

Trojúhelníky
1.) přemístěním 2 sirek z těchto 6 trojúh. vytvořte 5 trojúh.
2.)
z vytvořených 5 trojúh. přemístěním 2 sirek sestavte 4 trojúh.
3.) z vytvořených 4 trojúh. přemístěním 2 sirek sestavte 3 trojúh.
4.) z vytvořených 3 trojúh. přemístěním 2 sirek sestavte 2 trojúh.
!!!Sirky nelámejte a nepřekládejte!!!

Rébus s trojuhelníky

Zpět na Hlavní stránku

poslední aktualizace: 7.3.2002