O FIRMĚ

Společnost MOROMALT-EXPORT, s. r. o. byla založena 2. září 2002 a její sídlo je v Olomouci.

Společnost MOROMALT-EXPORT, s. r. o. je česká obchodní společnost, která se zabývá nákupem a prodejem zemědělských komodit, nákupem a prodejem sladu. Společnost se orientuje na nákup a prodej potravinářského a krmného obilí, sladovnického ječmene a sladů, dalších zemědělských plodin jako jsou semeno řepky olejné, kukuřice, hrách, slunečnice, hořčice a jiné.

Společnost MOROMALT-EXPORT, s. r. o. spolupracuje s obchodními partnery nejen v České republice, ale i na Slovensku, Polsku, Rakousku a Německu a dále pak v zemích bývalého Sovětského svazu.

Společnost MOROMALT-EXPORT, s. r. o. je držitelem certifikátu ÚKZÚZ Praha reg. číslo CZ801056-01.

Zpět na hlavní stranu