Akronymy a emotikony

Na úplný začátek ještě malá poznámka. Akronymy a emotikony zvýrazněné červeně jsou opravdovým základem, který se nejčastěji používá a který byste měli znát nazpaměť. Ostatní výrazy jsou spíše doplňkové a jejich použití je doporučeno „e-mailovým fajnšmekrům“.

Akronymy

V komunikaci se často používají tzv. akronymy. Jsou to zkratky slov a vět, jimiž uživatel vyjadřuje svůj pocit. Zde uvedené české překlady jsou „umravněny“, některé akronymy by se musely z angličtiny přeložit pomocí vulgárních slov. Protože jsem slušně vychovaný :-))), musíte si to přeložit sami.

Akronym Anglicky Česky
AAA against all risks navzdory všem rizikům
AFAIK as far as I know pokud vím
AFK away from keyboard mimo klávesnici (=dočasná nepřítomnost u PC)
AKA also known as alias; vulgo
ASAP as soon as posible jak jen to bude možné; co nejdříve
AWOL absence without leave odchod bez povolení
B4 before předtím; dříve
BAMF bad-ass mother fucker zasraný hajzl
BAS be a sportsman buď sportovec (=chovej se čestně)
BFN bye for now zatím ahoj
BQ beyond question nesporný
BRB be right back hned jsem zpátky
BTW by the way mimochodem
CITA caught in the act dopaden při činu
CFD call for discussion výzva k diskuzi
CFV call fot vote výzva k hlasování
CoB chairman of board předseda výboru
CoC chairman of council předseda rady
CUA commonly used acronym běžně užívaný akronym
CUL8R see you later uvidíme se později
DAYP do as you please dělej, co chceš
DLTM don't lie to me nelži mi
e. g. exempli grata např.
FAQ frequently asked question často kladené otázky
FCFS first come, first served kdo dřív příjde, ten dřív mele
FMPOV from my point of view z mého pohledu
FOAF friend of a friend přítel přítele (=jedna paní povídala)
FUD fear, uncertainty and doubt strach, nejistota a pochyby
FWIW for what it's worth jakou to má cenu? (=proč se starat?)
FYA for your amusement pro tvé pobavení
FYI for your information pro tvou informaci
GD&R grinning, ducking & running usmívat se, přikrčit se a zdrhnout (=nenápadně se vytratit)
GOMY get out of my way jdi mi z cesty
GOWI go on with it pokračuj v tom dále
HHOK ha, ha, only kidding ha, ha, jenom kecám
HTH hope this helps doufám, že to pomůže; hodně štěstí
HWMBO he, who must be obeyed ten, kterého je nutno poslechnout
H!WYM hey! watch your mouth bacha, co říkáš!
IAE in any event v každém případě
i. e. id est tj.
IMCO in my considered opinion podle mého uváženého názoru
IMHO in my humble opinion podle mého skromného názoru
IMNSHO in my not so humble opinion podle mého ne zas tak skromného názoru
IMO in my opinion podle mého názoru
IOW in other words jinak řečeno
JAM just a minute moment
KMP keep me posted průběžně mě informuj
KTP keep this private nech si to pro sebe
LOL lots of laughing loud mnoho smějících se hlasů
L8R later později
MHOTY my hat's off to you klobouk dolů; smekám před tebou
MOF matter of factly ve skutečnosti; vlastně
MTW mum's the word ani muk
NFW no fucking way žádná možná cesta
NM never mind nic se nestalo; to je v pořádku
NRN no reply necessary odpovědi není třeba
OBTW oh, by the way ach, mimochodem
OIC oh, I see aha
OOTB out of the box zbrusu nový
OTOH on the other hand na druhou stranu
OTR off the record mimo záznam (=neoficiálně)
OTTH on the third hand na třetí stranu
O-O over and out přepínám a končím
PASII put a sock in it drž hubu; sklapni
PMFJI pardon me for jumping in promiňte, že vám skáču do řeči
QD quiet down ztichni; zmlkni
RFD request for discussion žádost o diskuzi
ROTFL roll on the floor laughing smíchy se válím po zemi
RSN real soon now doopravdy brzo (ironicky; např. datum uvedení nové verze Windows)
RTFM read the fucked manual přečti si ten manuál
SITD still in the dark stále ve tmě
SOY shame on you styď se
SWAK sealed with a kiss spečetěno polibkem
TANSTAAFL there ain't no such thing as a free lunch neexistuje taková věc jako oběd zdarma
TIA thanks in advance děkuji předem
TIC tongue in cheek z očí do očí nebo řečeno drze
TNX thanks díky
TTFN ta, ta for now zatím pá, pá
TTYL talk to you later promluvíme si později
TYVM thank you very much velice vám děkuji
WRT with respect to s ohledem na
<g> grin úšklebek, cenění zubů

Emotikony

Emotikony nejsou zkratkami vět, ale jedná se o semigrafické symboly. Většina se čte tak, že nakloníte hlavu k levému rameni a podíváte se na znak.

Emotikon Vysvělivka
Veselé emotikony
:-) úsměv
:-))) hlučný smích
:-1 jemný úsměv
(-_-) tajný úsměv
:-D řečeno s úsměvem
'-) mrknutí
;-) šibalské mrknutí
:-> šťastný obličej
%-<I> vesele vypito
:*) opilý
%-) uživatel hledí na monitor delší dobu
Smutné a zamračené emotikony
:-(
:-c
nešťastný, zamračený
:-< ztracený, opuštěný
:-|| naštvaný
>-< absolutně rozzuřený
Ironické emotikony
:-))-: maskování teatrálních poznámek
(:<) o žvanivých ústech
<:-) pro pitomé otázky
>:-> opravdu ďábelská poznámka
>;-> oplzlá poznámka
:-r
:-f
vypláznutý jazyk
Neutrální emotikony
:-| přísně neutrální
:-* rozpačitý
:-,, sešpulené rty
:-T upřímný
:-\ nerozhodný
Emotikony pro lidi
C|:-= Charlie Chaplin
=|:-)= Abe Lincoln
O:-) anděl
<|-)= Číňan
:-v drbna
<: blbec
+-:-) kněz
:=O lhář
&-# mrtvola
*<:-) Mikuláš
:-{
:-[
upír
:-E upír s velkými zuby
:-F velkozubý upír bez jednoho zubu
:^{ uživatel má knír
:-% uživatel má vousy
:-=% uživatel má dlouhé vousy
8:-) malá holka
:-)-8 velká holka
%-6 blázen
E-:-) HAM-operátor
(-: levák
:-Q kuřák
:-: mutant
P-) pirát
C:-# ragbista
[:] robot
=:-) rocker
:-/ skeptik
-) slepec
C=:-) šéf
Emotikony pro zvířata
<\\
: *>
<//
kočka
<:>== krocan
3:] zvířecí úsměv
Emotikony pro činnosti
:-# cenzurováno
:~i kouření
:-)8 muž s motýlkem
:-B plácání nesmyslů
:-x polibek
:-X velká mokrá pusa
@= uživatel je pro nukleární válku
:-? uživatel kouří dýmku
|%( uživatel má zlomený nos
:~) uživatel měl zlomený nos
{:-) uživatel má tupé
}:-( tupé ve větru
(:-) uživatel nosí cyklistickou přilbu
:-# uživatel nosí rovnátka
[:-) uživatel nosí walkman
@:-) uživatel nosí turban
;-( uživatel pláče
;-) uživatel pláče štěstím
%-| uživatel pracuje v noci
:-7 uživatel právě udělal kyselé rozhodnutí
:-S uživatel právě udělal nesouvislé rozhodnutí
:-9
:-?
uživatel si olizuje rty
`:-) uživatel si ráno oholil pravé obočí
,:-) uživatel si ráno oholil levé obočí
:-Y uživatel stojí tiše stranou
|-{ uživatel trpí
:-& uživatele už bolí jazyk
|-O uživatel zívá
|-| uživatel právě usnul
X-( uživatel právě zemřel
:-P vyplazený jazyk (v očekávání)
Emotikony pro zprávy
|-( pozdě, noční zprávy
(:-... srdcervoucí zpráva
<I==I) zpráva na čtyřech kolech
o>-< zpráva o zájmu k ženám
o>8< zpráva o zajímavých ženách
{0-) zpráva od Kyklopů
+<:-| zpráva od mnicha/jeptišky
<{:-)} zpráva v láhvi
Emotikony pro výroky a výkřiky
:-, Hm.
:-# Má ústa jsou zapečetěna.
:-@ Přísahám.
(:>-< Ruce vzhůru!
:-( ) Šlápl jsi mi na nohu!
:-(  ) Přejel jsi mi autem nohu!!!
:-0 Ticho!
(8-o To je Bill Gates!
(@@) Ty žertuješ.
:~D Výborně, to miluju!
:-O
:-o
křik, údiv
:-C naprosto neuvěřitelné
...---... S.O.S.
8-] úžas (wow!)
8-O úžas (po zadání FORMAT C:)
Emotikony pro věci s očima
&-| uslzený
8-| vyvalené oči
o-) uživatel má jen jedno oko
B:-) uživatel má sluneční brýle na čele
8-)
::-)
uživatel nosí brýle
B-) uživatel nosí brýle s rohovinovými obroučkami
Ostatní emotikony
%%:-( flamewar
  neviditelný smajlík
>:-| Star Trek