MATEŘSKÁ ŠKOLA
Vrchlického 2337, KLADNO


„Nejlepším dárkem dítěti je čas, který mu věnujeme"

Aktuality


Vážení rodiče, zveme vás na schůzku předškolních dětí 3. a 4. třídy, která se bude konat dne 5.2. 2018 v 15.15 hodin v prostorách školní jídelny.
PROGRAM:

1) Host schůzky paní TEREZA BĚLOHRADSKÁ- speciální pedagog
2) Školní zralost dítěte
3) Zápis do základní školy
4) Odklad školní docházky dítěte
5) Diskuse s rodiči a pedagogy

 

nikon - sponzor školy sponzor školy


DOTACE EU


dotace EU

ŠABLONY MŠ Kladno, Vrchlického 2337
Naše mateřská škola je od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2019 zapojena do projektu pro Podporu škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ.

Cílem projektu je rozvoj v těchto oblastech:
•    Vzdělávání pedagogických pracovníků - matematická pregramotnost
•    Vzdělávání pedagogických pracovníků – Začít spolu
•    Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol
•    Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči
Výše podpory je 398 388 Kč.Aktuality Organizace příchodů
a odchodů v MŠ
Organizace školního
roku
Bezpečnostní opatření Úplata za vzdělávání Kalendář Plavecký výcvik Jídelní lístekDesign by Svetainių kūrimas / graphics by jacha.cz 2013