MATEŘSKÁ ŠKOLA
Vrchlického 2337, KLADNO


„Nejlepším dárkem dítěti je čas, který mu věnujeme"

Aktuality


Vážení rodiče,
nejsme schopni Vám ve stanoveném termínu sdělit výsledky zápisu k předškolnímu vzdělávání, neboť čekáme, až Magistrát města Kladna, odbor školství rozhodne o umístění těch dětí, jejichž zákonní zástupci se k zápisu nedostavili. Novela školského zákona, platná od 1.9.2016, zavádí povinný poslední rok předškolního vzdělávání, což v praxi znamená, že všechny předškolní děti musí být umístěny.

Jakmile dostaneme pokyn, že je situace vyřešena, výsledky zápisu neprodleně zveřejníme.
Předpokládaný termín je 1. nebo 2.6.2017.
Od 2.6 do 8.6.2017 lze v době od 10.00 hod – 15.00 hod. vyzvedávat rozhodnutí o přijetí, nepřijetí. Nehodí-li se Vám tento termín dohodněte se na jiném termínu s ředitelkou školy.

Děkuji.
Jana Minářová
ředitelka. 

nikon - sponzor školy sponzor školy


Aktuality Organizace příchodů
a odchodů v MŠ
Organizace školního
roku
Bezpečnostní opatření Úplata za vzdělávání Kalendář Plavecký výcvik Jídelní lístek

Design by Svetainių kūrimas / graphics by jacha.cz 2013