SPECTRUM

Slezská 97

Praha 3

Telefon:
+420-2-673 17 225

Fax:
+420-2-33 32 63 54

E-mail: musacra@volny.cz

WEB STRÁNKY HUDEBNÍHO VYDAVATELSTVÍ A NAKLADATELSTVÍ

SPECTRUM

Hudební vydavatelství a nakladatelství SPECTRUM vydává díla českých i zahraničních skladatelů a nabízí je prostřednictvím internetové služby. Hlavní doménou vydavatelské činnosti nakladelství SPECTRUM je oblast duchovní hudby ( musica sacra).

Music Publishing house SPECTRUM edits compositions of the Czech as well as foreign compositors and offers the published works through internet service. The main domain of the publishing activity of publishing house SPECTRUM are works corresponding to the genre of musica sacra.


JAN HANUŠ: MALÁ VÁNOČNÍ MUZIKA, op. 65/V
Jesličková hra pro dětský sbor, recitaci a dětský instrumentální  soubor na básně Václava Renče.
Obsazení: dětský sbor, recitátoři, 1 zobcová flétna sopránová, 1 hoboj (zobcová flétna altová), zvonkohra, metalofon, triangl, 2 ministrantské zvonky, vozembouch, činelky, housle I, housle II(viola), violoncello, kontrabas ( ad libitum), cembalo (varhany)
Text: český, volný překlad Renčových veršů a skladatelových instrukcí do němčiny a angličtiny
Doba provedení: 20 minut
Partitura – varhanní výtah – orchestrální hlasy (14) – recitační text – dětský sbor
JAN HANUŠ: A LITTLE CHRISTMAS MUSIC, op. 65/V
A nativity piece for children’s choir, recital and children’s instrumental ensemble.
The players: choir, reciters, 1 soprano recorder, 1 oboe (alto recorder), chime, metalophone, triangle, 2 acolytes’ bells, boombass, small cymbals, violin I, violin II (viola), cello, contrabas (ad libitum), cembalo (organ)
Lyric: Czech, free translation  of Renč’s verses and composers instructions in German and English
Time of performance: 20 minutes
Score – organ score – orchestral parts (14) – recital – children’s choir 
JAROSLAV VODRÁŽKA: PASTORALE
dvě skladby pro varhany v klasickém stylu: Pastorale G-dur – Pastorale dorico
J. Vodrážka působil jako profesor varhanní hry a improvizace na pražské Konzervatoři a na hudební fakultě Akademie muzických umění v Praze.
JAROSLAV VODRÁŽKA: PASTORALE
two compositions for organ in classical form: Pastorale in G-major – Pastorale dorico 
J. Vodrážka has worked as a profesor of organ music and improvisation at the Conservatory and on the Faculty of Music of the Academy of Musical Arts in Prague.

 
SBOROVÝ A SÓLOVÝ ZPĚV
 CHORAL AND VOCAL MUSIC
SBOROVÝ A SÓLOVÝ ZPĚV - V TISKU
CHORAL AND VOCAL MUSIC - ON PREPARATION
VARHANNÍ HUDBA
ORGAN MUSIC
VÁNOČNÍ NABÍDKA
CHISTMAS OFFER

(c) blaWEB 1999