POZOR NA FENYLPROPANOLAMIN V LÉCÍCH!

V USA byly staženy z prodeje veškeré léky obsahující fenylpropanolamin!

Fenylpropanolamin je spojován se zvýšeným výskytem mrtvičných záchvatů (vyvolaných krvácením do mozku), které se projevují do tří dnů od zahájení léčby. Americká FDA doporučuje, aby všichni (včetně dětí) přestali užívat medikamenty obsahující tuto látku a požadovali alternativní léčivo.

Fenylpropanolamin obsahují tyto medikamenty
(Pozor! U nás mají jiný obchodní název!)

Acutrim Diet Gum Appetite Suppressant
Acutrin Dietary Supplements
Acutrim Maximum Strength Appetite Control
Alka-Seltzer Plus Children's Cold Medicine Effervescent
Alka-Seltzer Plus Cold medicine (cherry or orange)
Alka-Seltzer Plus Cold Medicine Original
Alka-Seltzer Plus Cold & Cough Medicine Effervescent
Alka-Seltzer Plus Cold & Flu Medicine Effervescent
Alka-Seltzer Plus Cold & Sinus Effervescent
Alka Seltzer Plus Night-Time Cold Medicine Effervescent
BC Allergy Sinus Cold Powder
BC Sinus Cold Powder
Comtrex Deep Chest Cold & Congestion Relief
Comtrex Flu Therapy & Fever Relief
Day & Night Contac 12-Hour Cold Capsules
Contac 12 Hour Caplets
Coricidin D Cold, Flu & Sinus
Dexatrim Caffeine Free
Dexatrim Extended Duration
Dexatrim Gelcaps
Dexatrim Vitamin C/Caffeine Free
Dimetapp Cold & Allergy Chewable Tablets
Dimetapp Cold & Cough Liqui-Gels
Dimetapp DM Cold & Cough Elixir
Dimetapp Elixir
Dimetapp 4 Hour Liquid Gels
Dimetapp 4 Hour Tablets
Dimetapp 12 Hour Extentabs Tablets
Naldecon DX Pediatric Drops
Permathene Mega-16
Robitussin CF
Tavist-D 12 Hour Relief of Sinus & Nasal Congestion
Triaminic DM Cough Relief
Triaminic Expectorant Chest & Head Congestion
Triaminic Syrup Cold & Allergy
Triaminic Triaminicol Cold & Cough


Následující léčiva vyvolávají mozkovou mrtvici nebo epileptické záchvaty u dětí!

Orange 3D Cold & Allergy Cherry (Pink)
3D Cold & Cough Berry
3D Cough Relief
Yellow 3D Expectorant

OFICIÁLNÍ INFORMACE (e)

Prosíme všechny, jimž to není jedno, aby tuto zprávu převzali!