Nedivme se!

( 30.12.2004 0:44:11 / graywolf )

Na nebi to v posledních dnech v chronologickém pořadí vypadalo z hlediska vývoje toho božího prstu takto:

Ve středu 8.12. došlo k přesné konjunkci Lilith a Síria. Tehdy je základnou božího prstu sextil mezi Sluncem a Neptunem, ke konjunkci Venuše/Merkur teprve dojde a slunce mezitím popojede stranou směrem k Neptunu.
10.12. dochází ke konjunkci Slunce/Merkur, boží prst již neexistuje, zato se schyluje ke konjunkci Slunce/Pluto.

11.12. je boží prstík opět obnoven, avšak tentokrát do sextilu s Neptunem přifrčela Luna (ta se pohybuje rychle)Slunce opět popojelo, ale Luna ho dožene a nastane novoluní. Je možné, že v době kolem tohoto novoluní se chystá sumaterský průser – to se totiž přesně sčítá gravitační působení Měsíce a Slunce.

12.12. už je Luna pryč z aspektu s Neptunem, zato do aspektu (myslím ten sextil k Neptunu) se tentokrát dostává Merkur. Boží prst je jako vyšitej!

13.12. Luna se dostává do přesné opozice k Lilith a Síriovi, čímž tvoří jakousi osu božího prstu Neptun-Merkur-Lilith. Kromě to je poblíž konjunkce Slunce/Pluto.

16.12. vytváří Luna sextil s konjunkcí Slunce/Pluto, boží prst s hrotem na Lilith mizí, zato však vzniká nový, tentorkát tvořen sextilem Luna/Slunce+Pluto a Saturnem. Téhož dne Luna Luna ujede z této konstelace, aby prošla konjunkcí s Uranem. Jenom malinko k archetypům – Saturn je Kronos, strážce času, neúprosný soudce, jehož soud je konečný . Uran je otcem bohů, který povstal z chaosu, stvořiv sám sebe (tenhle fígl se vyskytuje snad ve všech mytologiích). V astrologii je spojován s převratnými, revolučními změnami, reorganizacemi, těžkými katastrofami…. Pokud se skutečně pod Sumatrou cosi chystalo, pak tomu dal Saturn punc neodvratnosti a Uran přispěl svým prastarým tématem – nezůstane kámen na kameni!

25.12. Luna prochází opozicí k Plutu, Venuše připlula k Merkuru, aby spolu dospěli do konjunkce, čímž je opět naznačen boží prst s Lilith na hrotu.

26.12. Luna uzavírá opozici ke Slunci (úplněk), přičemž tuto opozici „odlehčuje“ Uran harmonickými aspekty k oběma tělesům. Uran je v Rybách, což je vodní znamení a ještě ke všemu znamení smrti (dosti významně) a oběti.

27.12. Luna popojde do konjunkce s Lilith a Síriem, čímž se na hrotu božího prstu vyskytují tři ženské archetypy najednou.
28.12. se Lilith vzdaluje s přesné konjunkce se Síriem natolik, že již není na hrotu božího prstu, kde zůstává Sírius, zato Luna je v konjunkci se Saturnem.

Zkusím to shrnout takto: jedná se o nesmírně exponované období, nedivme se tudíž, že má tolik lidí problémy.
Netroufal bych si z toho, co jsem tu pospal, usuzovat právě na zemětřesení doprovázené tsunami, ale vidíte sami, že astrologická scéna byla dobře a promyšleně připravena, čímž vytváří docela dramatický komentář k tomu, co se skutečně děje.

Vlk