Antipozvánka?

 

Pozvánka na přednášku "Strhané struny zvuk?"

o knize "Elegantní vesmír"

 

Seminář z cyklu "Filosofické problémy fyziky" se koná ve čtvrtek 15.

listopadu od 18:15 v posluchárně T2 v budově Matematicko-fyzikální

fakulty Univerzity Karlovy v Tróji, V Holešovičkách 2, Praha 8.

Tentokrát bude řečníkem prof. Jiří Chýla, hlavní představitel Ustavu

částicové a jaderné fyziky v Praze. Jedním z největších dosavadních

výsledků jejich vědecké práce, na kterou Grantová agentura vyhradila 100

milionů korun, je jeho 37stránková recenze bestselleru "Elegantní

vesmír" od Briana Greenea, kterou pan Chýla nazval "Einstein by se divil".

Kromě toho kupuje institut každých šest měsíců novou výpočetní techniku,

se kterou si hrají studenti většinu svého času, a posílá za peníze daňových

poplatníků zaměstnance po celém světě, a proto je ústav téměř ve všem na

světové úrovni.

Ve své přednášce bude pan profesor, stejně jako v psané recenzi,

rozebírat svůj nekonvenční pohled na fyziku 20. století. Bude vysvětlovat, že

ideje a principy nehrají ve fyzice žádnou roli, jelikož je fyzika zákonitým

důsledkem náhodných impulsů pramenících z jednotlivých experimentů.

Divákům vysvětlí, že Einstein nemusel řešit žádné paradoxy ve fyzice,

protože vlastně ani žádné neexistovaly. Přesvědčivě dokáže, že Brian

Greene podává zkreslený obraz po všech stránkách a že například klíčové

objevy provedli sovětští vědci a nikoliv západní, jak naznačuje text

knihy.

Pan profesor sice nemá žádné vzdělání týkající se tématu knihy Briana

Greenea - tedy teoretické fyziky, která přesahuje standardní model -,

ale je skvělým řečníkem, který vás dokáže přesvědčit o tom, že pokud chcete

objevit nové věci, stačí vám znát věci velmi staré, kterých on zná mnoho.

Na teorii strun poskytne velmi vyvážený a uvědomělý pohled, jak

garantuje už název přednášky "Strhané struny zvuk?".Zasype vás argumenty

o tom, že je třeba zabránit přílivu nových myšlenek z USA a zbytku abych tak řekl

imperialistického světa a že má jeho institut navěky studovat tu fyziku, kterou se on

v mládí naučil, protože je nejlepší a žádný další vývoj není třeba.

Pokud tedy chcete prožít vzrušující zážitek, podívat se na moderní fyziku

z velmi odlišné perspektivy, než kterou nabízí kniha Elegantní vesmír,

nebo se jen chcete podívat do očí pravdě o tom, na koho a na co se

vynakládají stamiliony korun v české vědě a jak vypadá česká věda ve

srovnání se světovou, nenechte si akci utéct.

 

S pozdravy a přáním pohody

 

Luboš