Další mezník ufologie?

Úvod o události před 5-ti lety

Znalci případu švýcarského kontaktéra Eduarda A. Meiera, zvaného Billy, porovnávali až do roku 2006 jeho informace a pečlivě zveřejňované kontakty s mimozemskou rasou Plejaren s informacemi dalších kontaktérů – velkou většinou s jinými mimozemskými civilizacemi a rasami.

Pak ale přichází jeho 424. kontakt (v sobotu, 17. června 2006, 17.03 h) vydaný v Mimořádném bulletinu FIGU č. 25 (přeloženo do ČJ a publikováno poprvé 04.10.2007 a znovu 5.9.2011).Jedná se o zásadní přelom v dosavadním přístupu k aktivitám mimozemšťanů na Zemi a drasticky redukuje předchozí počty vletů mimozemských objektů do zemské atmosféry. Zatímco dosud jich bylo cca 3000 ročně, po zveřejnění SB 25 pouze několik vletů za pár let!

424. Kontakt obsahuje i zdůvodnění této zásadní změny v posuzování mimozemské přítomnosti na Zemi získáním nového technického zařízení, které umožňuje získání informací z minulosti i z budoucnosti bez potřeby nákladných vesmírných cest. Obdobnou technologii popisuje podrobněji moje esej o mimozemské technologii zvané „Žlutá kniha“, nebo také na tomto webu.

SB 25 popírá řadu kontaktů s jinými mimozemskými rasami. Jiní kontaktéři jsou prý manipulováni nebo přímo lžou, únosy do UFO jsou v něm označovány za nepravdivou manipulaci.

Tyto informace přinesly při prvním čtení SB 25 velké zklamání a prubířský kámen důvěryhodnosti Billyho pro řadu příznivců - i pro mne. To bylo také podnětem

 

Mimořádný bulletin FIGU č. 25

Bližší rozbor SB 25 však ukázal, že počet zmíněných mimozemských ras je i tak dosti značný – je to celkem 17 typů ras a civilizací.

Plejáďané / Plejárané / Plejaren

o kontaktní rasa pro Billyho Meiera

o z jiného časoprostoru

Plejárenská Federace

o cca 3mld. bytostí

o počet ras neurčen

může se také jednat o jedinou rasu(?)

5 mimozemských civilizací (ras?),

o které se připojili k Federaci poté,

o když vletěli do zemské atmosféry a byli kontaktováni

jediná rasa

o vlétnuvší do zemské atmosféry

o kterou nebyli schopni Plejárané kontaktovat

Dalané

o představitelka bytost Asket

o z vesmíru DAL

Soňané

o lid spřátelený s Dalany a Asket

rasa z Alfa Centauri

o z jiného čo asoprostoru

o přistání v jižní Americe

jiná mimozemská rasa

o jejíž představitelé přistanou otevřeně na Zemi

o ale až se Plejárané stáhnou

  • podle 251. kontaktu se Plejárané stáhli ze Země 3.2.1995

bioorganičtí androidi

o známí z katastrofy u Roswellu

rasa, která androidy stvořila

o a vyslala na Zemi

Inteligence Gízeh

o dlouho žila na Zemi

skupina nacistů v Brazílii,

získala jeden objekt Gízeh

siriánští muži v černém

o původem ze Síria,

o dlouho žili na Zemi

síly jejich domovského světa

o ze souhvězdí Sírius

eliminovali muže v černém na Zemi

 

Mimozemské rasy na Zemi dle Exopolitiky

Celosvětová skupina Exopolitika se tématem mimozemských ras také zabývala – hlavně v zásadním článku představitele M. Sally. Článek uvádí ale jen ty rasy, které v současné době působí na Zemi a na tedy i na lidskou populaci. Informace z tohoto článku jsou založeny na informacích různých kontaktérů s mnoha mimozemskými rasami.

Kontaktér Clifford Stone, penzionovaný seržant americké armády, sloužil v armádě USA po 22 let a účastnil se tajných operací. Při těchto akcích získávali havarované mimozemské lodě a mimozemské biologické entity (EBE). V roce 1998 Stone odhalil, že existuje 55 mimozemských ras, které jsou známy americké vládě. Podle něho ale existuje jistý počet aktivnějších ras, než jsou ty ostatní. Některé rasy dokonce pracují ve vzájemné součinnosti s lidmi.

Sallův článek se zmiňuje celkem o 17-ti mimozemských rasách. Ty mají velký význam pro lidský vývoj a suverenitu Země. Značný počet zpráv a výpovědí kontaktérů se týká různých mimozemských ras. Motivy a aktivity těchto ras na Zemi se značně mění a při bližším zkoumání t zpráv a výpovědí kontaktérů je možné rozeznat jejich záměry

 

MIEC - vojensko-průmyslový mimozemský komplex zájmů

Podle těchto zpráv existuje rozsáhlá řada dohod mezi některými rasami a „stínovou vládou“ USA nebo kdekoli jinde.

Sallův článek naznačuje existenci Vojensko - průmyslového mimozemského komplexu zájmů (dále MIEC). MIEC se snaží dozorovat většinu informací, týkajících se mimozemské přítomnosti a ovládá vládní instituce zřejmě po celé planetě, panuje finančním zájmům, masmédiím a je zodpovědný za systémové globální problémy.

 

6 mimozemských ras spolupracující s MIEC a jejich charakteristika

    Sallův článek uvádí rasy, které s komplexem MIEC spolupracují, působí na Zemi a naši civilizaci ovlivňují.

‘Malí Šedí’(Zeta Recticulum & Orion)

Únosy civilistů, genetické experimenty,

programování mysli,

monitorování lidí skrze implantáty,

klonování a tvorba lidsko-šedých hybridů. 

geneticky upravení lidé,    

traumatizace a programování mysli ‘unesených’

‘Velcí Šedí-Bílí’ (Orion)

Genetické experimenty,

vytváření hybridů lidsko-šedé rasy,

ovládání mysli a diplomatické smlouvy se ‘stínovou vládou’,

geneticky upravení lidé,    

lidé monitorovaní skrze  implantáty·    

programování mysli ‘uneseným’·    

kompromitované politické elity·   

 infiltrované národní bezpečnostní složky·    

zneužívání lidských práv

Siriané (Sirius B)

účastní se v programech technologických výměn,

které podporují vojenskou spolupráci s potencionální mimozemskou hrozbou    

tajný výzkum zbraní·    

použití exotických zbraní·    

zneužívání civilistů při experimentech cestování časem.

Pozemští Reptiliáni  (Země)

manipulace s lidskou elitou, institucemi a finančními systémy,

ovlivňování systémů náboženské víry,

militarismus a odstranění historie lidské civilizace.·    

zneužívání lidských práv   

korupce v elitách & nadvláda·    

kontrola médií a korporací·    

rozvratné náboženské dogma·    

historická amnesie·    

pěstování násilí

Draconiáni Reptiliáni (Alpha Draconis)

o ovládání lidských elit, institucí a finančních systémů,

o militarismus

o vytváření klimatu nouze, zápasu a nestálosti,

o výtěžek z lidí,

o manipulace Šedých a Pozemských Reptiliánů.·    

o koncentrování globálního majetku a chudoba lidí·    

o korumpování elit & institucí·    

o etnicko/náboženské násilí,·    

o zneužívání lidských práv·    

o pěstování násilí a terorismu·    

o obchod s drogami a organizovaný zločin

Anunnaki (Nibiru)

o dlouhodobé řízení lidské evoluce skrze  elitní skupiny, systémy a instituce,

o manipulace s lidským vědomým.

o soutěží s Draconiány o kontrolu Země.·    

o manipulace elity·    

o náboženský fundamentalismus·    

o globální kultura patriarchátu·    

o pěstování násilí 

11 mimozemských ras stojících mimo MIEC a jejich charakteristika

        Sallův článek uvádí také rasy, které s komplexem MIEC nespolupracují, ačkoliv působí na Zemi a naši civilizaci ovlivňují.

Prokyoňané (Prokyon)

účinná podpora při odolávání mimozemského podvracení,

multidimenzionální vědomí,

využití mentální představivosti

v zabránění mimozemskému ovládání mysli

monitorování nepřátelských aktivit mimozemšťanů.    

odhalování mimozemské podvratné činnosti

ukončení globálního utajování mimozemšťanů

multidimenzionální vědomí

deprogramování ovládání mysli

univerzální lidská práva

internet a globální komunikace

Tau Cetiáni  (Tau Ceti)

odhalování mimozemské podvratné činnosti a jejich kontrola,

identifikace korupce v elitách a institucích,

povýšení lidského vědomí,

potlačování mimozemského ovládání mysli a

kontrola nad militarizmem    

odhalování vládní/ finanční korupce a manipulace elitou

 monitorování mimozemské infiltrace,

multidimenzionální vědomí

deprogramování ovládání mysli

řešení konfliktů

 

Androméďané (Andromeda)

pomáhání při rozhodnutích Galaktické komunity při projednávání současné situace na Zemi,

inovační strategie pro řešení konfliktů,

vzdělávání mladých a kruhy v obilí.

vzdělávání  duchovních/krystalových dětí

 mírové vzdělávání   

odhalování manipulace elitou

 zlepšení globální vlády

 diplomacie a řešení konfliktů

 mimozemská komunikace

 

Siriané  (Sirius A)

 pomoc při stavbě vhodných ekologických systémů pro lidskou evoluci na Zemi

 změnou  ‘bio-magnetické energické sítě’ planety

 ochrana životního prostředí

 podpora bio-diversity

 povýšení lidského vědomí

 vývoj biosféry

Ummité  (Ummo)

 dělení se o technické informace,

 transformace vědecké kultury a globální vzdělávání       

 transformace vědeckých paradigmat a vzdělávací reforma

 vývoj alternativních technologií

Alfa Centauřané(Alfa Centauri)

 podpora sociální spravedlnosti a lidské svobody a zodpovědné použití vyspělé technologie    

 Sociální spravedlnost na globální úrovni

 zóny míru

 lidská práva

 trvalý, udržitelný vývoj

Arkturiané (Arktus)

 integrování duchovních hodnot s vyspělými technologiemi při poskytování strategických rad k transformaci planetárního systému,

 kruhy v obilí   

 integrování globálních finančních, politických a společenských systémů

 koordinační vztahy s mimozemšťany

 diplomacie a řešení konfliktu

 mimozemská komunikace

Telosiané (Země)

 pomoc pozemskému lidstvu dozvědět se o své pradávné historii na Zemi,

 zlepšit zdraví a obnovit lidskou dlouhověkost,

 změnit nezdravý systém víry

 a ochrany životního prostředí   

 ochrana životního prostředí

 podpora bio-diversity

Lyřané  (Lyra)

 rozšiřování jedinečné historie Nordické lidské  rasy galaxii,

 asistence při chápání lidských motivací a potenciálů

 obnovení lidské historie  a Lyřanského dědictví    

 pochopení galaktické historie

 objevení lidské podstaty

 diplomacie & řešení konfliktů

  globální vzdělávání

Vegané  (Lyra)

 rozšiřování jedinečné historie tmavomodré lidské rasy v galaxii,

 asistence při chápání lidské motivace a potenciálů. ·   

 obnovení lidské historie a Veganského odkazu

 pochopení galaktické historie

 objevení lidské podstaty

  diplomacie a řešení konfliktů

 globální vzdělávání

Plejáďané (Plejády/Plejáry/Plejaren)

 pomoc lidstvu nalézt osvobození od utlačovatelských struktur pozvednutím vědomí

 univerzální lidská práva·    

 demokratické systému se zapojením všech

  evoluce lidského vědomí

 globální vzdělávání

Zkouška pozornosti

kolik bylo ras popisovaných v klasifikaci exopolitiky?  17
kolik ras je popsaných v Mimořádném buletinu FIGU č. 25?  17

je to jen náhoda?

 

Porovnání

Porovnání obou zdrojů
Exopolitika FiGU SB 25
Plejáďané (Plejády/Plejáry) Plejáďané / Plejárané / Plejaren
Alfa Centauřané (Alfa Centauri)   Alfa Centauri – jiný časoprostor
‘Malí Šedí’(Zeta Ret. & Orion)   bioorganičtí androidi z Roswellu
‘Velcí Šedí-Bílí’ (Orion)   rasa, která je vyslala
Siriané (Sirius B)    Siriané (Sirius B)   
Siriané  (Sirius A)   síly jejich domovského světa (Sírius)

 

11 dosud neporovnaných ras dle Exopolitiky (viz Sallův článek)

Prokyoňané (Prokyon)

Tau Cetiáni  (Tau Ceti)

Androméďané (Andromeda)

Ummité  (Ummo)

Arkturiané (Arktus)

Telosiané (Země)

Lyřané  (Lyra)

Vegané  (Lyra)

Pozemští Reptiliáni  (Země)

Draconiáni Reptiliáni (Alpha Draconis)

Anunnaki (Nibiru)

 

11 dosud neporovnaných ras dle FIGU SB 25

plejárská Federace (cca 3mld. bytostí – počet ras neurčen)

5 mimozemských (ras?), které se připojili

jediná rasa nekontaktována odletěla

Dalané - Asket z vesmíru DAL

Soňané – lid spřátelený s Asket

Inteligence Gízeh (Země)

jiná mimozemská rasa – otevřeně přistane

 

Závěr

Výše uvedené srovnání mimozemských ras podle drasticky redukovaných údajů Billyho Meiera a podle údajů celosvětové skupiny Exopolitika je prvním a dosud ojedinělým pokusem o sblížení různých zdrojů. Bude v něm samozřejmě pokračováno během dalšího studia materiálů z obou zdrojů zde uvedených a i z dalších informací.

Nezapomeňme, že se blíží rok 2012 a stále komplikovanější kruhy v obilí se množí v Anglii, u nás i na celém světě. Rok 2012 je možná také dobrá příležitost pro onu jinou mimozemskou rasu, která otevřeně přistane na Zemi a o které se zmiňuje Billy Meier. Plejárané ukončili svoji oficiální misi v roce 1995 - podle 251. kontaktu - a od té doby je na Zemi reprezentuje Billy Meier. To byla podle něho samého jedna z podmínek oficiálního kontaktu dosud neznámé civilizace s pozemšťany, který nás teprve čeká. 

Bude to rasa, která již spolupracuje s MIEC, rasa, která již na Zemi pracuje mimo nebo dokonce proti MIEC a nebo dokonce rasa, která dosud na Zemi nebyla? Uvidíme…

Ing. Václav Urban, QAD

www.exopolitika.cz