Komerční pojištění aut

Zdravotní pojištění lidí

řidič postižený nehodou odloží své auto v autoservisu

pacient postižený nemocí přijde do nemocnice

oznámí pouze číslo své pojistné smlouvy a o víc se nestará

předloží svůj průkaz pojištěnce a o víc se nestará, personál si opíše číslo průkazu

autoservis je povinen, při zachování dostupnosti a hlavně kvality

nemocnice je povinna při zachování dostupnosti a hlavně kvality

poskytnout havarovanému autu péči na nejvyšší současné úrovni opravárenské techniky

poskytnout nemocnému pacientovi péči na nejvyšší současné nejvyšší úrovni zdravotnické techniky

majitel autoservisu po provedené opravě vydá auto řidiči, který spokojený odjede

nemocnice po vyléčení pacienta pustí domů a on spokojeně odejde

pojišťovně řidiče pak autoservis odešle účet za provedenou opravu

pojišťovně pacienta pak nemocnice odešle účet za provedené léčení

pojišťovna zaplatí dle regulací, které servis nemůže nijak ovlivnit

pojišťovna zaplatí podle regulací, které nemocnice nemůže nijak ovlivnit

vzhledem k časté obměně regulací se jim autoservis nemůže ani přizpůsobit

vzhledem k časté obměně regulací se jim nemocnice nemůže ani přizpůsobit

prakticky tedy téměř vždy dostane autoservis méně, než oprava auta stála

prakticky tedy téměř vždy dostane nemocnice méně, než léčení pacienta stálo

platbu pak pojišťovna odkládá jak jen to jde

platbu pak pojišťovna odkládá jak jen to jde

může se dokonce stát, že byl-li servis příliš aktivní a opravil v určitém časovém úseku příliš mnoho aut

může se dokonce stát, že byla-li nemocnice příliš aktivní a vyléčila v určitém časovém úseku příůiš mnoho pacientů

pracuji tam totiž pilní a šikovní lidé

pracují tam totiž pilní a šikovní lékaři a sestry

tak autoservis překročil limit, který neměl šanci předem znát

tak nemocnice překročila limit, který neměla šanci předem znát

pojišťovna mu za opravu neuhradí nic

pojišťovna jí za léčení neuhradí nic

servis provedl opravu na své náklady

nemocnice provedla léčení ma své náklady