3.12.1999 (původní datum)

Překvapilo mne, že podle mínění časopisu VESMÍR 11/1999 velmi málo lidí v České republice ví, že profesor Antonín SVOBODA je autorem vůbec první knihy o počítačích na světě s názvem "COMPUTING MECHANISMUS AND LINKAGES" vydané v VI/1946. Později po vytvoření světově unikátního počítače EPOS 1 (se 3-mi procesory v r.1962!) v Praze na Loretě profesor SVOBODA znovu emigroval do USA, kde zemřel 18.05.1980 (v den výbuchu vulkánu Svatá Helena). Jeho žáci byli a jsou zaměstnáni ve všech významných počítačových firmách v USA. Stydíme se snad za významný podíl Čechů na celosvětovém rozvoji počítačů?3.12.1999 (původní datum)

Překvapilo mne, že na již dobře naplněném českém trhu časopisů, věnujících se záhadám různého typu (např. MAGAZIN 2000, SPIRIT, ASTRO, REGENA, REGENERACE, FANTASTICKÁ FAKTA, FAKTA X, slovenský UFO MAGAZÍN) se objevil další časopis SKRYTÉ SKUTEČNOSTI, který dává značný prostor k vyjádření panu Ivu WIESNEROVI, autorovi mnoha zajímavých knih (jeho poslední - JAK LÉTALI BOHOVÉ). A už je oznámen další časopis - SVĚT MAGIE (viz FF 10/1999). Že by to byl nyní tak dobrý obchod - s iluzemi?3.12.1999 (původní datum)

Překvapilo mne, že v článku AURA - ZRCADLO ŽIVOTA (viz MAGAZÍN 2000 21/1999) jsou kromě velice povedených fotosnímků aury uvedeny i určité výklady barev objevujících se na snímcích. Že by možnost nových kádrových materiálů?3.12.1999 (původní datum)

Překvapilo mne, že MAGAZÍN 2000 č. 20/1999 přinesl informaci o tom, že létající stroj VIMAANA, zkonstruovaný podle staroindického popisu Indem dr. TALPADE, létal v Bombaji na konci minulého století. Co vy na to, pane Wiesnere?3.12.1999 (původní datum)

Překvapilo mne, že zvláštní ozvěna u stupňovitých mayských pyramid napodobuje křik ptáka quetzala, jemuž byly údajně (?) pyramidy zasvěceny. Tato Lubmanova akustická teorie (viz VESMÍR č. 10/1999) fyzikálně vysvětluje strmost vnějších schodů těchto pyramid - mezi jinými i u té v PALENQUE. Ani tato teorie však nevysvětluje, zda zobrazení na "náhrobní desce" tamtéž ukazuje jednoho z bohů, nebo kosmonauta už při prvním pohledu (Erich von DANIKEN - Vzpomínky na budoucnost) nebo až po podrobném počítačovém zpracování (Jiří WOJNAR - Bestseller v kameni . A mimochodem - vnitřní schody pyramidy v PALENQUE, vedoucí mimo jiné do komory s náhrobní deskou, nejsou tak strmé a jsou určené k normálnímu chození.3.12.1999 (původní datum)

Překvapilo mne, že teprve 09.01.1999 bylo formálně oznámeno objevení planety, která by mohla být nazvána dvojčetem Země (oběžná dráha kolem tamní hvězdy, velikost planety apod. - viz MAGAZÍN 2000 č. 19/1999). Vzdálenost od našeho slunečního systému je 25000 světelných let směrem k centru Mléčné dráhy. A pak že nic takového neexistuje! Znám i jiné dvojče naší Země. Je to planeta ERRA ve hvězdném systému TAYGETA za Plejádami a je podstatně blíže - pouhých 480 světelných let!3.12.1999 (původní datum)

Překvapilo mne, že už i na Slovensku vyšla kontroverzní kniha M. DROSNINA s názvem KÓD BIBLIE, která se zabývá hledáním a interpretací skrytých významů v hebrejské verzi Starého zákona - nazývané TORA (viz UFO MAGAZÍN 8/1999).  A tak po Polsku už i Slovensko se může zabývat tzv. "matematickým důkazem existence Boha". Zkuste hledat na internetu podle slova "biblecode".3.12.1999 (původní datum)

Překvapilo mne, že pan G. KISFALUDY, zabývající se dosti neortodoxně časem, prostorem a volnou energií v něm (v čemž je jedním z pokračovatelů pana Nikoly TESLY), uveřejnil v UFO MAGAZÍNu 9/1999 zmínku o nutnosti prostorové rezonance pyramid, pro níž je potřebná druhá, obrácená pyramida pod tou, kterou vidíme na povrchu a se kterou tedy tvoří rezonující oktaedr. No to jsou věci! 3.12.1999 (původní datum)

Překvapilo mne, že spolek SISYFOS je nazýván "spolkem marxistických přírodovědců"! Přesně takto to uvádí v časopise VESMÍR č. 9/1999 pan Petr VOPĚNKA. K tomu dodávám, že spolek SISYFOS vyvíjí svou činnost pod ochrannými křídly České akademie věd a tedy za peníze daňových poplatníků - nás všech. Hezké, že?3.12.1999 (původní datum)

Překvapilo mne, že stáří pramáti celého lidstva - Evy, od níž pocházejí všechny dnešní pozemské ženy, je opět předmětem vědecké (?) diskuze (viz VESMÍR č. 5/1999) a asi se posune z dnešních 200 000 let až na 400 000 let. Pokud by Vás zajímalo, kdo a kdy s ní zplodil našeho mužského předka, zeptejte se.3.12.1999 (původní datum)

Překvapilo mne, že americký profesor Kewin WARWICK si nechal dobrovně implantovat pod kůži čip -váleček o průměru 3 mm a délce 23 mm . Již nyní tedy pan profesor přímo komunikuje se snímači a počítači, které ho pozdraví a spustí jeho programy (viz VESMÍR č. 5/1999). Že by záblesk orwellovské budoucnosti, která lidstvo čeká? A co ty tisíce obětí, kterým byl podobný implantát zaveden proti jejich vůli a ani nevědí kým?3.12.1999 (původní datum)

Překvapilo mne, že slavná kniha Zecharii SITCHINa "Dvanáctá planeta" vyšla u nás teprve nyní, tj. více než 20 let po vydání v New Yorku a několik let po vydání v Polsku (viz FANTASTICKÁ FAKTA č. 8/1999). Že bychom se báli vědomostí pradávných SUMERů z doby před 6000 lety? Diskuze o historii sluneční soustavy probíhají  už dlouho a  a hypotézy pana Sitchina jsou často citovány. 3.12.1999 (původní datum)

Překvapilo mne, že pan Zdeněk PATRICK se zabývá nejen odkrýváním skrytých významů ve spisech NOSTRADAMa (5-ti dílná kniha SILNÉJŠÍ NEŽ DANIKEN, NOSTRADAMUS král propastí - viz FANTASTICKÁ FAKTA č. 8/1999), ale i archeoastronautickou hypotézou mimozemského původu pražského Golema, kterého považuje za robota (viz FANTASTICKÁ FAKTA č. 9/1999). Šíře záběru pana Patricka je udivující. Jen jeho názor na kontaktéry včetně Billyho MEIERa zřejmě vyplývá z nedostatku informací.3.12.1999 (původní datum)

Překvapilo mne, že internetová stránka www.gewo.cz pana Jiřího WOJNARA se objevila až na konci října 1999, ačkoliv byla slíbena již před rokem. Složitosti přípravy dobře znám. Tak tedy vítejte!8.6.1999 (původní datum)

Překvapilo mne, že na této Zemi ještě jsou lidé, kteří vždy žili a i nadále žijí podle vesmírných zákonů Tvoření. Jedná se o kmen původních obyvatel Australie, kteří se sami nazývají "Opravdoví lidé". To vše platí za předpokladu, že autorka Marlo Morganová ve své knize "Poselství od protinožců" skutečně popisuje pravdivý příběh z vlastní zkušenosti. I filmy ze serie "Krokodýl Dundee" a "Bohové musejí být šílení" tuto možnost nepřímo naznačují. Již se těšíme na film podle zmíněného "Poselství od protinožců" a na volné pokračování této knihy z názvem "Poselství z Věčnosti". Uvidíme, čím nás autorka opět překvapí.