Od  katolické věrouky k učení Billyho Meiera - případová studie. Je zajímavé, jak může být každá návštěva sídla Billyho Eduarda Alberta Meiera (dále Beam)- tedy střediska FIGU ve Švýcarsku - inspirativní. Mně to letos - v roce 2002 - vyšlo hned dvakrát. O první návštěvě na konci března 2002 jsem se již na těchto stránkách zmínil. Při druhé návštěvě v srpnu 2002 jsem si kromě mnoha dalších informací přivezl i podnět na ožívení polských kontaktů. Dozvěděl jsem se totiž, že polská studentka sepsala a obhájila práci, která se zabývá BEAM a jeho učením v širších souvislostech duchovního rozvoje. Po návratu domů jsem začal pátrat pokonkrétech veden snahou si tuto práci obstarat a prostudovat. Po mnoha problémech způsobených nepřesnostmi v původní informaci, se nikdo podařilo. Autorka - v roce 1999 studentka katedry psychologie University ve Štětíně - se jmenuje Agnieszka Jasicka a svoji diplomovou práci nazvala  "Od katolicyzmu do nauki Billyego Meiera - studium przypadku" což v překladu viz název této stati. A představte si, že se nejedná o žádné odsouzení kontaktérských informací, které přináší BEAM a které již více než čtvrtstoletí budí kontroverze u  různých lidí! Je to opravdu tak, že v "katolickém " Polsku byla obhájena diplomová práce, popisující a vysvětlující duchovní rozvoj konkrétní osoby - pana Leška. Rozvoj od původní katolické věrouky, dané výchovou v rodině, přes jeho aktivní účast v hnutí Hare Krišna až po jeho současné zakotvení v učení BEAM jako cílovém stavu. To vše z hlediska psychologie - konkrétně motivace člověka k duchovnímu rozvoji (a nikoli z hlediska psychiatrie, jak by si asi mnozí představovali). Poprvé se tak v polské akademické literatuře objevuje konkrétní popis a porovnání učení BEAM jako alternativy ke katolické věrouce a k učení Bhagavadgita, vyznávané hnutí Hare Krišna. Něco podobného v českých oficiálních publikacích dosud chybí. Je možno nalézt mnoho knih a článků kontaktérů a jejich informací, o fotografiích UFO (které má BEAM skutečně nejlepší!) ale o duchovním učení BEAM velmi málo. Výjimku tvoří kniha Q. Moosbrugera "UFO ... a přece létají", vydaná vydavatelstvím ETNA v roce 1994 neúplně a s pozměněným názvem (UFO v originálu není!). Pokus o kvalifikované porovnání učení BEAM s křesťanstvím    nebo s jinými systémy  víry u nás dosud chybí. Není podivné, že v "ateistickém" Česku nic takového nevznikne a v "katolickém" Polsku ano?