Tak přece!

 

Letošní “osmičkový” rok  byl zlomem i pro vydávání publikací Billyho Meiera v češtině a slovenštině. Knihy tohoto velmi plodného autora, který je znám hlavně jako kontaktér mimozemské civilizace z Plejár, dosud byly dostupné pouze v němčině a jen některé z nich v angličtině.

 

Dosavadní jediná publikace o “případu BEAM” byla vydána již v roce 1992 v edici nakladatelství ETNA UFO s názvem “... a přece létají”. To je ovšem kniha autorství Quido Moosbrugera, spolupracovníka Billyho, objevila se na trhu bez německého originálu a k její kompletnosti a úrovni překladu jsou dodnes určité výhrady. Ale co naplat, bylo alespoň něco.  Potom nebylo dlouho, dlouho nic, až letos – v roce 2008.

 

Nejprve se objevil oficiální překlad brožury Billyho Meiera “Boj proti přelidnění č. 1”, která je v ČR účelovou publikací Studijní skupiny FIGU ČR, je počátkem nové řady brožur věnovaných tomuto tématu a je k dispozici jak v .pdf formátu na stránkách skupiny ke stažení, tak v tištěné formě k rozdávání na přednáškách Studijní skupiny FIGU ČR. O termínech přednášek skupiny se dozvíte na jejich stránkách.

 

Poté se po mnoha letech realizovala snaha jednoho ze slovenských příznivců a na slovenském knižním trhu se objevila první oficiálně vydaná kniha autorství Billyho Meiera pod titulem Psychika. Jedná se o dvojjazyčnou verzi slovensko-německou a je tedy možné si zkontrolovat jak kompletnost, tak i úroveň překladu. Na obálku knihy, obsah a ukázky jednotlivých kapitol se můžete podívat na stránkách www.bobooks.sk a tamtéž si ji také objednat, budete-li mít zájem. Blahopřeji Ríšovi L. k jeho vytrvalosti a dosažení prvního postupného cíle!  

 

Pokud by snad někteří z častých samozvaných kritiků Billyho Meiera, kteří většinou nemají ani zdání o skutečné podstatě tohoto případu a mnohdy ani cizí jazyky, měli opravdu zájem se seznámit z jeho tvorbou, mají již konečně příležitost. A upozorňuji předem, není to o UFO, o mimozemšťanech, o filmech nebo fotografiích, ale v jednom případě o přelidnění této Země jako hlavním dnešním problému lidstva a v případě druhém o psychice člověka. Jsem skutečně zvědav na rekce – a nemusí být všechny jen pozitivní, to už dobře vím. Hlavně ale aby nějakých reakcí byli schopni.