Záhadných 360

 

Někteří moji dlouholetí přátelé se občas mým dotazům smějí, ale je jich čím dál tím míň. Ti nesmějící se zřejmě začínají přemýšlet a používat vlastní mozek i v jiných oblastech než práce, domácnost a běžný život. A o tom tyhle stránky vlastně jsou.

 

Nedávno to byla otázka o souvislosti měření délek v metrech a úhlů ve stupních. Zatímco u délek už se v současné době skoro všude používá měření na metry a jejich části a násobky spojené mezi sebou čísly z desítkové soustavy, u měření úhlů vystupuje záhadných 360 stupňů a v jejich částích minuty a vteřiny spojené šedesátkovou soustavou. Proč to tak je? Co je to za divnou míru, těch 360?  Ve škole nás to nenaučí, tam to předkládají jako fakt. Je to nějaké symbolické číslo?  Má nám něco připomínat? Vysvětlení se hledá jen těžko.

 

Tak například dnů v roce je o něco více. 365/366. Že by někdy Země kroužila okolo Slunce za 360 dní? A poté nějaká kolize ji „vystrčila" o kousek dále nebo její oběžnou dráhu zakřivila z kruhu do elipsy? Kdo ví... No řekněte, kdybyste měli sílu stvořit nějaký planetární systém, nelákalo by vás to udělat více harmonicky? Byla by to zajímavá shoda – 360 dní a 360 stupňů. Mnohé věci by se zjednodušily, např. kalendář nebo astrologie. Ale takovou tvořící sílu asi lidé zatím nemají a tak tudy zřejmě cesta nevede.

 

Dalším možným vysvětlením je hypotéza Zecharii Sitchina o existenci další planety, která má v naší Sluneční soustavě velmi neobvyklou protáhlou dráhu, jejíž jeden oběh trvá 3600 let – 1 sar. A pro bytosti, které na ní žijí – Annunaki - je 1 sar stejný jako pro nás 1 rok. Žijí tedy na naše poměry nepředstavitelně dlouho. Pro připomenutí své existence nechali našim předkům - Sumerům - na sebe vzpomínku – posvátnou šedesátkovou soustavu. A násobeno 6x – máme 360. Dlouho jsem nevěděl, proč zrovna 6x. Samozřejmě vím že 6 x 10 je 60 a 6 x 6 x 10 je 360. Určitá souvislost tu jistě je. Ale zdá se mi to trochu málo. Teprve nedávno jsem se dozvěděl, že současná kvantová mechanika a elektrodynamika ve snaze představit si foton jako základ veškerého elektromagnetického vlnění – tedy i naší schopnosti vidět – dospívá téměř nezvratně k tomu, že foton se skládá ze šesti nezávislých elektromagnetických polí. Zrovna 6. Že by to Annunaki věděli už tenkrát a my teprve dnes? Kdo ví....

 

Ale přece se dá najít ještě něco dalšího. Již několikrát zmíněný a na těchto stránkách populární Ludvík Tuček, který se vydáním své knihy „12 čísel z kosmu“ na vlastní náklady nejen finančně, ale i téměř fyzicky zlikvidoval, se v ní věnuje i tomuto tématu. Bohužel zmíněná kniha je už dávno rozebrána. Protože si ale myslím, že je to řešení originální, české a ojedinělé, pořídil jsem z ní skeny k tomuto tématu. Domnívám se, že by to určitě zapadnout nemělo a snad se publikace na těchto stránkách přičiní k rozšíření znalostí o tomto tématu. Pro zájemce o podrobnosti je těch skenů trochu víc (1,2,3,4,5), ale ti co spěchají mohou skočit rovnou na Přílohu L. A kolik je těch skenů celkem? Ale to je jasné - zase 6.

 

Tak jak je to s těmi záhadnými 360? Najdete nějaké jiné řešení nebo si vyberete z těch třech zde předložených? Je to na Vás!

 

QAD