Správně by se člověk měl dožívat věku 140 let v plné síle. A my se musíme spokojit kolikrát s polovičkou.

Nevěříte?

Tak pojďte pro sebe něco udělat, existuje mnoho cest. Určitě chcete přežít i rok 2012!

Přijďte si poslechnout pár velmi užitečných informací o jedné z vhodných cest!

 

Václav Urban Vás srdečně zve na přednáškový cyklus volně navazujících přednášek o novém způsobu léčení člověka pomocí biorezonance.

 

První část dne 15.03.2010 by se dala shrnout jako:

 

Člověk a jeho bioenergie

 

O člověku toho víme čím dál tím více – ať už z pohledu oficiální vědy nebo z alternativních postupů a bádání.  Podíváme se spolu na poznatky z poslední doby – ale bez vzorců a pouček. A poznáme, že se kupodivu oba směry začínají k sobě blížit. Ukážeme si, jak je bioenergie člověka a její kvalita důležitá a že na ní závisí zdravotní, ale i duchovní kondice každého z nás. Naučíme se společně svoji bioenergii zjišťovat a používat ji pro zlepšení našeho aktuálního stavu. A seznámíme se také se základy meditace a práce s virgulí. Všechny podkladové materiály pro přednášky jsou zpracovány na počítači včetně zvuků, fotografií, filmů a budou promítány. Nepůjde tedy pouze o mluvené slovo.

 

KDY: vždy v pondělí  od  15:00  do 17:00

VSTUPNÉ: dobrovolné

KDE restaurace Protivínka

Přednáší: Ing. Václav Urban, QAD

Správně by se člověk měl dožívat věku 140 let v plné síle. A my se musíme spokojit kolikrát s polovičkou.

Nevěříte?

Tak pojďte pro sebe něco udělat, existuje mnoho cest. Určitě chcete přežít i rok 2012!

Přijďte si poslechnout pár velmi užitečných informací o jedné cestě!

 

Václav Urban Vás srdečně zve na přednáškový cyklus volně navazujících přednášek o novém způsobu léčení člověka pomocí biorezonance.

 

Druhá část dne 22.03.2010 bude pojednávat o úloze:

 

Biorezonance v léčení člověka

 

Bioenergie člověka je ovlivňována mnoha způsoby, někdy i negativně. My si naopak probereme, jakým způsobem je možné svoji bioenergii pozitivně ovlivnit. Dozvíme se mnohé o zjišťování různých stavů a nemocí člověka a hlavně o kladném ovlivňování a léčení pomocí biorezonance. Představíme si různé typy biorezonančních postupů a přístrojů, se kterými se můžeme setkat dnes již na každém kroku.  A řekneme si, jak si vybrat to, co nám nejlépe vyhovuje. Některé z přístrojů a postupů biorezonance si také ukážeme. Všechny podkladové materiály pro přednášky jsou zpracovány na počítači včetně zvuků, fotografií, filmů a budou promítány. Nepůjde tedy pouze o mluvené slovo.

 

KDY: vždy v pondělí  od  15:00  do 17:00

VSTUPNÉ: dobrovolné

KDE restaurace Protivínka

Přednáší: Ing. Václav Urban, QAD

Správně by se člověk měl dožívat věku 140 let v plné síle. A my se musíme spokojit kolikrát s polovičkou.

Nevěříte?

Tak pojďte pro sebe něco udělat, existuje mnoho cest. Určitě chcete přežít i rok 2012!

Přijďte si poslechnout pár velmi užitečných informací o jedné z vhodných cest.

 

Václav Urban Vás srdečně zve na přednáškový cyklus volně navazujících přednášek o novém způsobu léčení člověka pomocí biorezonance.

 

Třetí část dne 29.03.2010 bude zaměřena na 

 

Biorezonanční přístroje z Česka a jejich použití

 

Práce z bioenergií člověka a použití biorezonance se v poslední době stává známější i u nás. Představíme si některé v ČR vyráběné přístroje  a pokud bude zájem, můžeme si je i vyzkoušet a prakticky využít.  Samozřejmě bude také mnoho času na otázky a odpovědi, týkající se všech částí tohoto přednáškového cyklu.

Všechny podkladové materiály pro přednášky jsou zpracovány na počítači včetně zvuků, fotografií, filmů a budou promítány. Nepůjde tedy pouze o mluvené slovo.

 

KDY: vždy v pondělí  od  15:00  do 17:00

VSTUPNÉ: dobrovolné

KDE restaurace Protivínka

Přednáší: Ing. Václav Urban, QAD