Erich zase bojuje!

Nedá mi to, abych se znovu nezmínil o plnění osobních snů. Můj myšlenkový vývoj v 70. letech totiž ovlivnila nejen okupace ČSSR, ale také u nás poprvé vydávané knihy Ericha von Daenikena (a z našich autorů hlavně Součka). Od té doby jsem si shromáždil vše, co kdy EvD napsal. Není toho málo – 23 knih. Od původních – přelomových a trochu naivních - “Vzpomínek na budoucnost” se dostal až k zasvěcenému výkladu řeckých mýtů v knize “Ve jménu Dia”. Ve všech jeho knihách je výrazné základní krédo: život lidí na Zemi zásadním způsobem ovlivnili mimozemšťané. V tom je mi velmi sympatický a totéž si myslím i já.

Ve své poslední knize “Bohové byli astronauti!” se EvD vrací do střední Evropy a bojovně se pouští do kritiky římskokatolické církve. Opět ve smyslu svého celoživotního kréda. Je to zajímavé čtení zvláště tehdy, když si uvědomíte, že autor žije ve Švýcarsku. A hlavu katolické církve – papeže – hlídá ve Vatikánu švýcarská (!) garda. Že by měl zprávy přímo od kořene? Nechci však mluvit o celém obsahu knihy. Chci pouze citovat autorovu představu o tom, jak si představuje “nepředstavitelné”: univerzální sílu Vesmíru, Prvotního hybatele, Stvořitele, Tvoření, Boha – vyberte si co Vám více sedí. Na straně 47 českého vydání knihy napsal autor toto:

"Představme si počítač vybavený stamiliardami myšlenkových jednotek - v odborném jazyku bity- Představme si dále, že tento superpočítač má vyvinuté osobní vědomí. Toto vědomí je však pevně vázáno na ony miliardy bitů. Kdyby se tento počítač sám vystřelil do vesmíru, jeho osobní vědomí by se tím zničilo. To samozřejmě ví i mozek počítače, protože computer ví všechno. Vědět všechno je však časem nudné - nezávisle na tom, zda pojem času vůbec existuje či nikoli. Takže se počítač rozhodne nudu ukončit a získávat a ukládat nové zkušenosti. Odkud? Ale on přece už všechno ví! Teď začne mozek počítače všechny své myšlenkové jednotky číslovat a v určitém pořadí označovat. A pak se sám nechá vybuchnout. BigBang - velký třesk. Triliardy bitů vystřelují - podle velikosti - různou rychlostí ven do prázdnoty vesmíru.  .....  Od okamžiku explose až k momentu návratu (do původního stavu) žádný bit nevěděl, že byl kdysi malou částečkou většího vědomí. Kdyby si během této dlouhé cesty nějaký bit položil otázku "Co je smyslem a účelem mého šíleného letu"  nebo "Kdo mě stvořil?" či "Odkud přicházím?" nedostal by odpověď. Ledaže by se celé shluky jednotek myšlení sešly a snad vytušily, že za tím musí vězet něco většího."

Nevím jak komu, ale mně se tato představa velice líbí. Vychází z autorovy celoživotní filozofie a to je  imponující. Stejně jako jeho vysněný velký záhadologický park v Interlakenu, o jehož dokončení bojuje EvD už léta a který se blíží ke svému otevření. Při mojí letní návštěvě již nabývaly některé budovy konečné podoby (viz foto) a dá se předpokládat, že Švýcarsko se brzy stane skutečnou Mekkou záhadologů (pokud tomu tak již není). Daenikenův “Mystery Park” totiž bude brzy otevřen v Interlakenu. Billy (Eduard Albert) Meier žije se svými přáteli (z FIGU) na farmě nedaleko Winterturu, nadále přijímá návštěvy “odjinud” a postupně se potvrzují zprávy, které od návštěv zísává – jako ta o nejvyšší hoře světa. K tomu všemu se v Lindenu nedaleko Bernu vesele točí různé typy strojů zvaných TESTATICA a čerpají energii přímo z aktivního vakua, ať už se to skeptikům líbí nebo ne. A k tomu Alpy, jezera a ohromná starost o životní prostředí! Dokonce tam existuje město zcela bez aut – Zermatt pod Matterhornem! To vše dohromady opravdu stojí za návštěvu.