Správně by se člověk měl dožívat věku 140 let v plné síle. A my se musíme spokojit kolikrát s polovičkou. Nevěříte? Tak pojďte pro sebe něco udělat, existuje mnoho cest. Určitě chcete přežít i rok 2012! Přijďte si poslechnout pár velmi užitečných informací o jedné z vhodných cest!

 

Webmaster těchto stránek

Vás srdečně zve na přednášku o novém způsobu léčení člověka pomocí biorezonance.

 

První část by se dala shrnout jako: Člověk a jeho bioenergie

O člověku toho víme čím dál tím více – ať už z pohledu oficiální vědy nebo z alternativních postupů a bádání.  Podíváme se spolu na poznatky z poslední doby – ale bez vzorců a pouček. A poznáme, že se kupodivu oba směry začínají k sobě blížit. Ukážeme si, jak je bioenergie člověka a její kvalita důležitá a že na ní závisí zdravotní, ale i duchovní kondice každého z nás. Naučíme se společně svoji bioenergii zjišťovat a používat ji pro zlepšení našeho aktuálního stavu. A seznámíme se také se základy meditace a práce s virgulí

 

Druhá část bude pojednávat o úloze: Biorezonance v léčení člověka

Bioenergie člověka je ovlivňována mnoha způsoby, někdy i negativně. My si naopak probereme, jakým způsobem je možné svoji bioenergii pozitivně ovlivnit. Dozvíme se mnohé o zjišťování různých stavů a nemocí člověka a hlavně o kladném ovlivňování a léčení pomocí biorezonance. Představíme si různé typy biorezonančních postupů a přístrojů, se kterými se můžeme setkat dnes již na každém kroku.  A řekneme si, jak si vybrat to, co nám nejlépe vyhovuje. Některé z přístrojů a postupů biorezonance si také ukážeme.

 

Třetí část bude zaměřena na: Biorezonanční přístroje a jejich použití

Práce z bioenergií člověka a použití biorezonance se v poslední době stává známější i u nás. Představíme si některé v ČR i jinde ve světě vyráběné přístroje  a pokud bude zájem, můžeme si je i vyzkoušet a prakticky využít.  Samozřejmě bude také mnoho času na otázky a odpovědi, týkající se všech výše uvedených částí.

 

Všechny podkladové materiály pro přednášky jsou zpracovány na počítači včetně zvuků, fotografií, filmů a budou promítány. Nepůjde tedy pouze o mluvené slovo.

 

KDY: v neděli 14.03.2010 od 19:00 do 21:00

KDE: Učebna B, Gymnasium Omská