Po "útoku" se záhady množí

Po podivném útvaru z dýmu  se objevují okolo tragédie WCT další záhady.