Jak Česko přichází o prvenství (a svět o badatele)

Před necelým rokem proběhla v mediích informace o překročení rychlosti světla - a hned více než 300 x. Překvapující je na tom několik věcí:

Tento výzkum neprobíhal v České republice a náš přínos k této události byl prakticky nulový. A přitom to mohlo být všechno jinak ....

16. listopadu 1974 bylo - v rámci programu hledání mimozemských civilizací - vysláno radioteleskopem v Arecibu zpráva o existenci naší "inteligentní" civilizace na Zemi. Binární hodnoty v tabulce o rozměrech 23 sloupců x73 řádků (povšimněte si - prvočísla z desítkové soustavy!) byla odeslána z takovou intenzitou, že by si jí určitě nějaká mimozemská inteligence (existuje-li) měla všimnout. Dlouhé měsíce však nebyla registrována žádná odpověď. Teprve v polovině srpna 1977 byl v Delaware (USA) přijat signál, který bylo možné považovat za odpověď vzhledem k jeho intenzitě, 30 x převyšující šumové pozadí. Tento signál WOW!, jak jej nadšená obsluha označila, sestával z řady impulsů následujících za sebou a ukázal se být pro všechny tehdejší výzkumníky tak složitý, že byl po počáteční euforii posléze označen jako příliš jednoduchý (!) v porovnání s naším poselstvím a posléze téměř zapomenut...

Ale ne všude... Po 11 letech intenzivního zkoumání signálu WOW! uveřejnil v roce 1997 český badatel - pan Ludvík Tuček knihu "12 čísel z kosmu", ze které je jasné, že tato vesmírná depeše byla rozluštěna! Porovnání s naším původním poselstvím nedopadlo nejlépe, ale pro nás! Jak se autor sám vyjadřuje: " ... naše depeše je hrubě omlácená dlažební kostka oproti Michelangelově Pietě." A že autor ví, o čem mluví, to vyplývá nejen z obsahu knihy "12 čísel z kosmu", ale i z prostého faktu, že jeho hlavní profesí je sochařství a grafika. Nakonec - přečtěte si jeho vyjádření (pro stránku wingmakers) sami: "Signál WOW - Vesmírná depeše rozluštěna". Kniha obsahuje pouze základní - matematickou část odpovědi mimozemšťanů na naše poselství. I tak jsou v ní však uvedeny některé nové nebo i "zapomenuté" informace - například souvislost mezi desítkovou soustavou a 360° úhlové míry. Ale kupodivu - námi  prosazovaná důležitost prvočísel  potvrzená nebyla! Také je v knize zdůrazněna úloha prvku cesium v problematice měření času a rychlosti světla. V další části vesmírné depeše WOW! - tzv. technické - je mezi jinými uveden návod na stavbu teleskopu v kombinaci s optikou, jež v cesiu urychluje radiové vlny 300 x! A proč tato technická část nebyla zveřejněna již dříve? Inu - po vyjití knihy "12 čísel z kosmu" se autor snažil uplatnit své metody rozluštění signálu WOW! u celé řady "vědeckých celebrit" v Česku, ale marně. Byl sice vyslechnut, ale všude odmítán, natož aby se pokračovalo ve výzkumu naznačenými směry. Takto tedy Česko přišlo o možné prvenství v urychlování světla v cesiu!

A proč svět přichází o badatele? Autor knihy "12 čísel z kosmu" pan Ludvík Tuček v bádání pokračoval sám další 4 roky. Dospěl i k tomu, co v knize chybí - odkud byla mimozemská depeše odeslána. Pokračoval - až donedávna. Dochází mu síly jak životní, tak finanční. Když jsem s ním nedávno jednal (viz foto), prohlásil, že rezignuje a že pro tuto planetu už udělal dost! 2 pytle papírů svých poznámek prý spálil a poslední - třetí pytel - se spálit chystá. Je přesvědčen, že vlastně důkaz o existenci mimozemské inteligence nechceme najít! A takto svět brzy přijde o originálního badatele, který věnoval rozluštění signálu WOW! vlastním odhadem 30.000 hodin.

Najdou se ještě mezi námi ti, kterým záleží na hledání a hlavně na nacházení mimozemských civilizací? Chceme zachránit originální vklad českého badatele do této problematiky? "Dokud ještě žijem, je všechno oukej ...", říkají slova známé písničky. Pokud chcete také přispět zasláním svých námětů a nebo sponzorských darů, kontaktujte mne nebo přímo pana Tučka. A pokud Vaše knihkupectví knihu "12 čísel z kosmu" nemá, ozvěte se také. Něco s tím udělejme, protože to stojí za to! A hlavně dokud není pozdě!