Fyzika opět na rozcestí?

        Překvapilo mne, jaké vzrušení vzbudila český překlad knihy "Elegantní vesmír" v dosti uzavřeném prostředí české obce fyziků. Je pravdou, že tuto knihu napsal její autor prof. Brian Greene tak dobře, že se stala světovým bestselerem. A je také pravdou, že o český překlad na 397 stranách se postaral dr. Luboš Motl, autor čtivé www stránky a možná "enfant terible" české fyziky. Oba jmenovaní pánové jsou takovými nadšenci své práce - t.j. fyzikální superstrunové teorie - že ji považují za jediné možné pokračování dalšího vývoje fyziky a za jediného kandidáta "teorie všeho" (tedy teorie umožňující sestavit kompletní model makro- i mikrosvěta).. To také vyplývá z knihy "Elegantní vesmír" po jejím přečtení jako její hlavní poslání. A že se to nezdálo pouze mně, to dosvědčuje fakt celosvětového zakládání kateder a jiných pracovišť superstrunové teorie na úkor jiných oblastí fyziky - zvláště na úkor tzv. "standardního modelu" kvantové fyziky.

        Slovo "opět" v názvu se zdá na místě, neboť před sto lety ve fyzice nastala situace, kterou někteří publicisté nazývali "smrt fyziky", protože k vyřešení zbývalo pouze minimum problémů. Tato situace byla také rozcestím pro další vývoj fyziky. Následně objevené a dokázané teorie relativity a kvantová teorie zapříčinily mohutný rozvoj fyziky, který trvá dodnes. Obě výše zmíněné teorie se od sebe vývojem tak vzdálily, že jejich neslučitelnost je jedním z hlavních problémů současné fyziky a brzdou nalezení již zmíněné "teorie všeho".

        To je asi také jeden z důvodů, proč matematicko-fyzikální fakulta University Karlovy pořádá pro studenty i veřejnost cyklus seminářů, nazvaný "Filosofické problémy fyziky", které vede doc. Langer. Ano - to je ten, který napsal dosti pozitivní doslov k českému vydání výše zmíněné knihy. Seminář, který se konal dne 15.11.2001, měl kontroverzní už sám název "Strhané struny zvuk". Jejím hlavním tématem byla podrobná 37-mi stránková recenze knihy "Elegantní vesmír", kterou pod rovněž kontroverzním názvem "Einstein by se divil" zveřejnil prof. Chýla, jeden z představitelů "standardního modelu" kvantové fyziky částic v ČR. On byl také hlavním řečníkem na tomto semináři. Velmi kontroverzní byla také reakce p. Motla, který zveřejnil "antipozvánku" na tento seminář a upozornil na to, že peníze daňových poplatníků by se daly i v ČR vynakládat na smysluplnější činnost, než je "standardní model" A tak se postupně rozporné názory na další rozvoj fyziky staly "veřejným tajemstvím" i v ČR.

        Co se tedy dělo na tomto semináři? Především bylo pro mne překvapivé, že p. Motl se nedostavil. Nebyl pozván nebo to považoval za ztrátu času? Nebo už své "kolegy" nemůže ani vidět? Nevím. Okolo 100 osob - většinou studentů - vyslechlo recenzi nejen českého překladu, ale i původního díla. Prof. Chýla postupně vysvětloval teoretické chyby a také polopravdy a chybné interpretace historie vývoje fyziky, které kniha obsahuje. Uvedl také některé neobratnosti překladu do češtiny. Tedy - řeklo by se běžná recenze. Jenže šlo o něco významnějšího. Má se vůbec kniha o fyzice propagovat stejným způsobem jako např. deska Spice girls? Neškodí fyzice tento typ popularizace? A dále - je skutečně teorie superstrun to pravé, když dosud nic konkrétního nepředpověděla a ani se o to zatím nesnaží? A je skutečně krása a elegance supersymetrie tím pravým kriteriem pro pravdivost teorií? Nebo jsou přednější výsledky fyzikálního experimentu a konkrétní data, která nemusí být až tak krásná a elegantní? Jedním z hlavních prohřešků knihy je však podle řečníka zamlčení nového směru rozvoje teorie superstrun, který se znovu přibližuje realitě a má tak šanci být experimentálně prokázán. Inu - filosofické problémy fyziky!

        Diskuze byla živá, ale názory byly podivně jednostranné. Jako by se sešli pouze odpůrci superstrun a obhájci se buď nedostavili, nebo mlčeli. Doc. Langer jako moderátor se snažil diskuzi směrovat, ale marně. "Standardní model" kvantové fyziky převážil a studenti zřejmě udělají příslušné zkoušky. U koho asi?

        Co říci na závěr? Je opravdu fyzika znovu na rozcestí? Utíkají některé teorie tak daleko, že se o nich dá říci "teoretické fyzika je experimentální matematika"? Jsou ještě potřebné fyzikální experimenty? Nebo se blíží opět období velkých objevů? Otázek je mnoho a jednoznačné odpovědi nepřinesl ani tento seminář. Jen čas nám to ukáže. Je ale dobře, že rozpory v současné fyzice se postupně dostávají i na veřejnost a to i u nás. Einstein byl totiž původně poštovním úředníkem. A u nás je několik tisíc pošt ....