O plnění snů - W&W

         Různé věci se děly na Veletrhu záhad a tajemství v prosinci minulého roku. Někteří vystavovatelé byli odměněni různými cenami, jiní se snažili návštěvníky zaujmout a mnozí přímo šokovali. Pro jiné byl tento Veletrh příležitostí, jak si splnit své sny - a mezi ně jsem patřil i já. Podařilo se mi totiž svést dohromady a seznámit dva autory, kteří mne v posledních letech značně ovlivnili. Jedná se o Ing. Ivo Wiesnera (vlevo) a p. Jiřího Wojnara (vpravo), neboli W&W. A jak mi při tomto splnění jednoho ze snů bylo blaze, to zobrazují následující fotografie:

Pak jsme si sedli a strávili určitý čas v družné diskuzi (Wiesner vpravo, Wojnar vlevo). A co jsme si při tom povídali? Hlavně o tom, co oba pány spojuje - znalost teorií a knih pana Zecharii Sitchina a sumerské planety křížení NIBIRU. Oba pánové se ve svém tvůrčím rozvinutí původních teorií dostali každý někam jinam, ale společné kořeny nezapřou.