UBO (podle vzoru UFO) podruhé

Po dlouhém váhání jsem v září 2002 zveřejnil první sérii   fotografií, na nichž je možné vidět podivné útvary většinou kulovitého tvaru. A představte si, že během krátkého času se mi sbírka rozrostla natolik, že je možné znovu několik lepších fotografií zveřejnit. První z nich ukazuje další, již čtvrté průhledné UBO s členitou "kráterovitou" strukturou (viz 3 předchozí). Další ukazuje UBO jiného typu - sice také kulovité, ale neprůhledné a velmi různých rozměrů (viz foto 1 , foto 2 a foto 3). Díky povolení další sběratelky - pí Lenkové - zveřejňuji také její sbírku podivných oblých nebo kruhovitých "šmouh" na fotografiích z různých míst světa (šmouha 1, šmouha 2, šmouha 3, šmouha 4, šmouha 5, šmouha 6 a šmouha 7) a  od jiného autora šmouha 8. Připusťme, že někteří lidé vidí např. auru lidí (i rostlin), kterou lze vyfotografovat pouze zvláštním postupem (Kirlianovy fotografie). Co se to vlastně zobrazuje na fotografiích různých autorů/autorek pořízených různými fotoaparáty (klasickými i digitálními) na různé filmy (nebo jiná média) a vyvolávané (pokud je potřeba) v různých laboratořích? Jedná se skutečně o UBO složené z energií, které jsou běžným okem neviditelné?