Vesmírný dialog navázán?

Na pravděpodobnou další odpověď na naše poselství z Areciba ze dne 16.11.1974 jsme museli čekat 27 let! A tak jako signál WOW! přišla odpověď v polovině srpna - přesněji 17. srpna 2001. Tentokrát už ne v podobě radiového signálu - vždyť jsme jej nedokázali rozluštit?! - ale v podobě ohromného obrazce v obilí, který částečně napodobuje naše původní poselství. Tento piktogram se objevil v anglickém Chiboltonu nedaleko místního radioteleskopu a byl doprovázen ještě druhým obrazcem - tváří. Někteří badatelé v této souvislosti upozorňují i na piktogram z loňska, ve kterém vidí spodní část letošní odpovědi. A proč vlastně piktogramy v obilí? Jak říká pan Ludvík Tuček s drsností sobě vlastní: "... dáme jim to radši do žrádla, aby na to určitě přišli...". A proč v polovině srpna? Asi proto, že se v té době obilí sklízí. Nebyl v roce 1977 při příjmu signálu WOW! nalezen také nějaký piktogram? Kdo to ví, odpoví... Bádání nad touto současnou mimozemskou odpovědí probíhá a je možné jej průběžně sledovat na www.gewo.cz i jinde. Díky povolení autora zveřejňuji grafické porovnání obou poselství, aby si každý mohl udělat svůj názor. Zatím to vypadá, že se nám ozval někdo jiný než v případě signálu WOW!. Ale kdo ví?