Chcete blbé dítě? Kupte mu mobil!

Už několikaminutový rozhovor mobilním telefonem téměř na hodinu snižuje u dětí činnost mozku. Vyplývá to z výsledků testů, provedených v rámci neurodiagnostického výzkumu ve španělské Marbelle.

Podle norského denníku Aftenposten bylo toto výzkumné zařízení vůbec první, které dokázalo souvislost mezi používáním mobilu a následnou reakcí mozkové činnosti u dětí.
Německý výzkumník Michael Klieeisen zhotovil pomocí skeneru snímky mozkové aktivity 11-letého chlapce a 13-leté dívky během telefonování. Výsledky pak porovnal s podobnými testy, které provedl s dospělými osobami. Testy prokázaly, že se mozková činnost dětí při telefonování významně snížila, především na straně mozku, u níž dítě drželo mobil. Výzkumy rovněž dokázaly, že takto snížený stav mozkové aktivity přetrvával ještě 50 minut po ukončení hovoru.
Německý výzkumník proto rodičům odporučuje, aby dětem zakázali používat mobilní telefony.
"Telefonování ovlivňuje také biochemické procesy. Zatím nevíme, zda je to nebezpečné, ale víme, že dětské, ještě ne zcela vyvinuté mozky jsou mnohem citlivější a zranitelnější než mozek dospělých," uvedl Klieeisen.

Zdroj: SME

============================
Poznámka
Pan Klieeisen je hooodně opatrný... "... zatím nevíme, zda je to nebezpečné..." No jo, dnes najdete v každém dětském časopise na západ od našich hranic mraky reklam na "dětské mobily". Chvála za to, že je to u nás tak drahé... alespoň zatím...

Myslím, že ten, kdo si pozorně přečetl materiál o mikrovlnkách a působení mikrovln ve WM01 (pokud ne, může to tady teď hned dohnat), nemůže být překvapen. Pro občerstvení mikrovlnované paměti :-))

............ při používání mikrovln lze očekávat:

11. Zjevně vyšší úroveň výskytu poruch vzorce signálu mozkových vln v rozsahu vlnění alfa, theta a delta u osob vystavených poli mikrovlnných emisí.

12. Negativní psychologické účinky vyvolané poruchami vzorce mozkových vln, včetně ztrát paměti, koncentrace, snížení emocionálního prahu, zpomalení intelektuálních procesů a případy přerušovaného spánku ve statisticky vyšším procentu u jedinců, kteří se trvale pohybovali v dosahu účinků emisního pole mikrovlnných aparátů, ať už při vaření či ve vysílacích stanicích.
============================
Doufám, že mne pár "odborníků na slovo vzatých" opět neprodleně "spucuje"... jejich problém.