12.1.2005

Odborník na zdravotnictví řekl otevřeně:

Děti by neměly používat mobilní telefony

Děti by neměly užívat mobilních telefonů v důsledku skutečnosti, že stále existuje znepokojení ohledně možných zdravotních rizik, která mobilní telefony představují. Uvedl to v úterý čelný britský odborník, sir William Stewart z National Radiological Protection Board, britského státního ústavu, který monitoruje, zda jsou občané vystavováni nebezpečné radiaci.

Stewart doporučil rodičům, aby nedávali mobilní telefony dětem mladším 8 let a zdůraznil, že děti ve věku od 8 do 14 let by měly mobilní telefony používat pouze, pokud je to nezbytně nutné.

"Myslím, že nemůžeme upřímně říci, že jsou mobilní telefony zcela bezpečné," konstatoval profesor Stewart.

Vědci dosud nenalezli důkaz, že by elektromagnetická radiace, vydávaná mobilními telefony a jejich vysílači, mohla být nebezpečná, avšak profesor Stewart zdůraznil, že z nových důkazů vyplývá, že mobily možná mohou mít dopad na lidské zdraví.

Stewart dodal, že existuje dostatečné množství nejistoty ohledně mobilních telefonů na to, aby lidé zaujali "opatrný postoj", zejména pokud jde o děti. Jestliže je elektromagnetická radiace z mobilů zdravotním rizikem, toto riziko je nebezpečnější pro děti, protože jejich lebka je tenčí a jejich mozek je ve vývoji.

"Pokud máte teenagera a myslíte si, že to posílí jeho bezpečnost, bude-li mít mobilní telefon, je to vaše osobní rozhodnutí, i když mobily ne vždycky byly v tomto ohledu nápomocné," řekl Stewart. "Ale dávat mobily dětem ve věku od tří do osmi let, ani na okamžik si nemyslím, že to může být ospravedlnitelné."

"A co děti od osmi do 14 let? Myslím, že to je úsudek, který si musejí udělat sami rodiče na základě důkazů, které jsou k dispozici. Zastávám názor, že by měli být rodiče opatrní a děti by měly mobily používat co nejméně a měly by je především používat jen k posílání esemesek."

Loni vyšlo najevo ze studie 750 lidí, kterou vypracoval Karolinska Institute ve Švédsku, že u osob, které používaly mobilní telefon deset let a déle se může zečtyřnásobit riziko, že u nich vznikne akustické neuroma. To je vzácný nádor, který vzniká na nervu mezi uchem a mozkem. Jiný výzkum, provedený v Německu, spojil radiaci z vysílacích stožárů mobilních telefonů s poškozováním DNA a možná i s rakovinou.