Hrozby mobilních telefonů

     O problematice škodlivého záření, kterým naše "pokročilá" civilizace naplňuje naše životní prostředí, bylo již napsáno mnoho. Hromadné užívání mobilních telefonů, kterých je v ČR už cca 6 milionů, dalo této diskuzi nový rozměr a aktuálnost. Příspěvky pro i proti se množí, stejně jako počet mobilních telefonů v ČR. Nadále však platí, že se dosud odborníci jednoznačně nedohodli, zda mobilní telefon je škodlivý nebo ne, i když první zprávy o souvislostech mobilů a rakoviny se objevují. Žádný z výrobců ani prodejců těchto velmi populárních zařízení Vám nepředloží obecně uznaný certifikát, že jeho mobilní telefon  člověku neškodí. A pokud nevěříte, zkuste se zeptat. Příležitostí máte dost. 

    Dnes nechci opakovat argumenty odpůrců mobilních telefonů o "grilování mozku". Chci se zmínit o jiném aspektu tohoto fenoménu současnosti. Jde mi o vysílače, bez kterých by nebylo zajištěno "pokrytí signálem" pro mobilní telefony. Tyto vysílací věže o výšce 10-15 m  se objevují volně v krajině v nevelkých vzdálenostech od sebe a vzhledem k tomu, že v ČR máme konkurenci tří (!) operátorů, je jich třikrát více než by bylo nutné.  Ve městě je tato situace mnohem horší a prakticky na každém vyšším domu jsou již tyto vysílače umístěny. Jen se podívejte na okolí svého domu!  Určitě poblíž svého bydliště naleznete v patřičné výši svisle postavené hranoly  vysílacích antén mobilní telefonie (rozměry cca 200 x  20 x 20 cm). Dokonce toto umístění - pochopitelně za úplatu - někteří majitelé nebo správci pozemků a nemovitostí považují za dobrý zdroj příjmů. A možná by přivítali, kdyby operátorů bylo nejméně dvakrát tolik.No přece víc antén = větší výdělek!?  

    Položil jsem si otázku, zda samo lidské tělo (a hlavně jeho kostra) nemůže za určitých podmínek sloužit jako anténa pro signály mobilní telefonie a být tak jimi ovlivňováno. Ani ne tak  pro příjem konkrétních rozmluv a SMS, ale pro příjem tzv. "nosných"  frekvencí elektromagnetického záření(800 až 900 MHz), které jsou pro mobilní telefonii zatím používány.  Byla použita určitá podobnost lidské kostry a přijímacích antén (typu YAGI), přičemž pánevní kosti představují   Pro ty, které to více zajímá, zveřejňuji některé podrobnosti o souvislosti lidského těla a frekvencí elektromagnetického záření a odkaz na informace, které mi pomohly tento úkol dovést do dále uvedeného stavu. Výsledkem je graf, který jsem nazval "HROZBY" a který stojí za prohlédnutí.

(Pro ty méně zběhlé ve čtení technických grafů přidám vysvětlení:

A co z toho vyplývá?  Tady pomůže krédo těchto stránek: vědět a neškodit sám sobě. 

Že jste tyhle postřehy zatím nikde nečetli? Tak to bude asi špatně! Nebo ne?