Mobilní telefony a rakovina znovu

Rozmach mobilní komunikace neustále nabírá na intenzitě, bezdrátový telefon už není žádný luxus. Lidé zatím ovšem vidí jen jeho výhody. Málo nebo vůbec se nezajímají o účinky, které má mobil na jejich zdraví.

Bylo napsáno už mnoho kontroverzních článků a proběhly nesčetné vědecké experimenty, ale dosud nikdo se neodvážil vyslovit definitivní závěr - mobily nám škodí! Důvod je prozaický - byznys a zájmy průmyslové sféry opět převálcovaly zájem o ochranu lidského zdraví. Několik desítek nezávislých vědeckých týmů ovšem již zveřejnilo výsledky testů, které mají přinejmenším jedno společné - shodně tvrdí, že mobilní komunikace není stoprocentně bezpečná.

Šokující výsledky z Varšavy
Dvacetiletý výzkum polských vědců Vojenského institutu hygieny a epidemiologie ve Varšavě přinesl šokující výsledky - přímou spojitost mezi užíváním mobilních telefonů a rakovinou. V průběhu testů byl zaznamenán vysoce zvýšený výskyt rakoviny u vojáků vystavených mikrovlnné radiaci, jakou mimo jiné emitují i mobilní telefony.

Už dříve byla víceméně dokázána spojitost mikrovln s mnohými onemocněními, včetně rakoviny, většina těchto studií ovšem byla prováděna na krysách a myších, ne na lidech. Tentokrát jde o první studii na lidech, která dokazuje souvislost mezi mikrovlnnou radiací a rakovinou.

Tým varšavských výzkumníků sledoval zdravotní záznamy armádních zaměstnanců, vystavených radiaci v období mezi 1970 a 1990. Nato byly záznamy porovnány s výsledky, získanými analýzou záznamů vojáků, kteří radiaci nebyli vystaveni. Dohady se potvrdily. Souvislost zde je.

Jak funguje mobil


Mobilní telefony jsou podobné rozhlasovým přijímačům a vysílačům. Používají digitálně modulovaných rádiových vln ve frekvenčním pásmu 900 nebo 1800 MHz. V éteru existují tisíce dalších rádiových vln, některé jsou přirozeného původu, jiné produkuje člověk (například televize používá pásmo mezi 400 a 860 MHz, mikrovlnné satelity nad 1000 MHz). Digitální telefony jsou však nejpoužívanějším zdrojem mikrovlnné radiace a tento trend se bude dále zvyšovat. Nejdiskutovanějším se stává problém, že mobilní telefon, ve skutečnosti vysílač a přijímač vysokofrekvenčních mikrovlnných frekvencí s dosti
vysokým vyzařovaným výkonem, pracuje velmi blízko lidského mozku.

Vědecké týmy zkoumající problém účinků mobilů na lidské zdraví v mnoha případech potvrdily příznaky jako ohřívání mozku, ztráty paměti, zvýšení krevního tlaku, poruchy srdce a bolesti hlavy.

MAREK ZÁPACH; SME

Autor je spolupracovníkem
internetového magazínu 5D.SK