Co je míněno pojmy "vibrace" a "Hertz"?

Všechny 'atomy' ve Vesmíru mají periodický pohyb - tedy vibrují.

Každý periodický vibrační pohyb má tzv. frekvenci ( počet kmitů za vteřinu), která se měří v jednotkách Hertz:

1 Hertz = 1Hz = 1 kmit za vteřinu
1 kilo Hertz = 1kHz = 1000 kmitů za vteřinu
1 mega Hertz = 1MHz = 1,000,000 kmitů za vteřinu

1 giga Hertz = 1GHz = 1,000,000,000 kmitů za vteřinu
1 tera Hertz = 1 THz = 1,000,000,000,000 kmitů za vteřinu