PŘEKVAPILO MNE A KOMENTUJI ...

(Postřehy a dojmy z internetu, knih, časopisů a akcí týkajících se tématu stránky)

10.10.2007

Překvapilo mne, že: díky vysídlení  Němců po II. světové válce přišla Plzeň a s ní celé Česko o příštího nositele Nobelovy ceny, viz níže umístěný text ze serveru ihned.cz. Jen bych k tomu ještě dodal, že základy nanášení tenkých magnetických vrstev na různé podklady vypracoval Marcel Vogel, zvaný někdy "otcem disket". Ten ovšem Nobelovu cenu nezískal - nejspíš proto, že se jako významný badatel té doby "zapletl" do zkoumání vzorků mimozemských kovů od Billyho Meiera - a potvrdil jejich pravost!!! To se přece nedělá, no uznejte..... A proč mne to vlastně zajímá? Tak za prvé - jsem rodilý Plzeňák a dost často tam pořádám srazy abiturientů - tedy mých spolužáků. A za druhé - počítače mne provázejí životem už 40. let - viz článek v Informacích. No a za třetí - Billy Meier mne a mé přátele velice zajímá (viz cz.figu.org). Ale dost komentářů a k tématu, který mne překvapil:

Cena za objev, který přinesl menší počítače

Praha/Oslo, 10. 10. 2007

Díky jejich objevu se dnes mohou běžně používat miniaturní hard-disky v malých přístrojích, od laptopů až po iPody. Francouz Albert Fert a Němec, ovšem narozený v Plzni, Peter Grünberg, získali včera za objevení fenoménu s názvem "gigantická magnetorezistence" Nobelovu cenu za fyziku. I slabé magnetické změny dokážou vyvolat velké rozdíly v elektrickém odporu. To umožňuje výrazně zvýšit množství ukládaných dat - stejně jako miniaturizaci pevných disků počítačů a následné snadnější čtení dat. Dnes jejich objev využívají miliardy lidí ve svém praktickém životě, od mobilních telefonů až po digitální kamery. "Technologie, která se díky tomu vyvinula na konci 80. let, umožnila zvýšení paměti, levnější a spolehlivější počítače," řekl stanici BBC profesor Jim Al-Khalili z britské univerzity v Surrey. Objev "gigantické magnetorezistence" vědci označují za skutečnou revoluci.

Dva vědci, jeden objev

"Díky tomu mohlo vzniknout vše, co vyžaduje uchovávat velké množství dat, jako třeba iPody nebo archiv internetových nahrávek YouTube," vysvětluje britský expert Chris Marrows z univerzity v Leedsu. "Bez něj by nebylo možné uchovat si ve vašem digitálním přehrávači víc než jednu písničku," dodává jeho kolega, fyzik Ben Murdin. Oba ocenění vědci, Fert a Grünberg, dospěli k objevu nezávisle na sobě, v roce 1988. Jako první ho přihlásil k patentování Grünberg, který si prý hned uvědomil, jaké má gigantická magnetorezistence praktické využití. "Narodil se 18. května 1939 v Plzni. Po válce byl jako příslušník německé menšiny z tehdejšího Československa vysídlen," uvádí agentura ČTK. Jeho kolega, o rok mladší Fert, se narodil ve Francii, kde dodnes vyučuje na univerzitě a vydal téměř tři stovky vědeckých studií. Na otázku, zda si i on hned od počátku uvědomoval dosah svého objevu, Fert stanici AP odpověděl: "Ve fyzice nikdy nemůžete předvídat... Teď, když jdu k zelináři a vidím ho psát na počítači, říkám si: Wow, používá něco, co jsem měl ve své hlavě. A to je úžasné."

Slibná nanotechnologie

Oba vědci se podělí i o finanční odměnu v přepočtu téměř 30 milionů korun. A zařadili se mezi jména velkých vědců, kteří dostali cenu za fyziku v historii - Albert Einstein, Marie Curie, Niels Bohr či Wilhelm Rontgen. "Ten ranní telefonát mě úplně dostal, přestože jsem tajně doufal, že tu cenu jednou dostanu," popsal agentuře DPA své pocity Grünberg. "Ale ani ty peníze nejsou k zahození," dodal. Loni získali nejprestižnější vědecké ocenění američtí fyzici, kteří přispěli svou prací k objasnění původu vesmíru. Letos odůvodnil Nobelův výbor ve Švédsku svůj výběr mimo jiné slovy: "Gigantická magnetorezistence je považována za první praktickou aplikaci slibné oblasti nanotechnologie, umožňující výrobu zařízení pracujících na molekulární úrovni." Další cena, a to za zásadní vědecký přínos v oblasti chemie, bude udělena dnes.

 
 


18.02.2006

Překvapilo mne, že: vědec tvrdí "roky jsem žil jen ze slunečního světla"

Německý vědec, odborník na rakovinu Michael Werner se stal předmětem velkého zájmu svých kolegů. Ti ho chtějí podrobit podrobnému zkoumání. Werner totiž oznámil, že čtyři roky téměř nic nejedl a že všechnu svoji energii čerpal pouze ze slunečního světla.Werner údajně pil vodu smíchanou s malým množstvím ovocné šťávy. O svých podivuhodných zkušenostech vydal knihu nazvanou Život na základě světelné energie, která budí značný rozruch a rozpaky. "Nemohu vlastně pořádně vysvětlit, co se v mém případě z vědeckého hlediska stalo, ale snad je to tak, že všechno, co člověk potřebuje, je trochu víry," uvedl ve své knize.
Tvrdí v ní například také to, že když svůj experiment zahájil, začal dokonce trochu přibírat na váze. Jeho němečtí kolegové, kteří nyní zkoumají zdroj Wernerovy energie, říkají, že energie ze slunce mohou fotosyntézou získávat jen rostliny. Nedokáží také vysvětlit, jak se mu podařilo zůstat zdravý.
"Není možné žít jen z toho, co poskytne ovocný džus. Chybí tady mnoho životně důležitých proteinů a tuků," namítá šéf německé společnosti pro výživu
Helmut Oberritter. Dodává, že v každém případě je třeba tento podivný experiment řádně prozkoumat a hledat nějaké vysvětlení.


17.10.2004

Překvapilo mne,  jak pro autora článku Parafyzika na Neviditelném psu

" … Poměrně velkým problémem je dosáhnout shody ve významu termínu "paranormální". Část tohoto problému spočívá v tom, že je nejprve si ujasnit, co znamená "normální věda".  Většina fyziků se dnes shoduje na tom, že fyzika je empirická věda, založená na kvantitativních měřeních. Tato definice vznikla v 17. století během "vědecké revoluce", kdy se fyzikou začali stále více zabývat praktikové a experimentátoři. Pro popis laboratorních experimentů, měření a pozorování přírodních jevů se začal používat matematický jazyk a další odborné pojmy, pomocí nichž se vytvářely teorie k objasnění výsledků pozorování. Praktické experimenty a pozorování byly základem vědeckých teorií a rozhodovaly o jejich platnosti.

Fyzikální teorie jsou založeny na předpokladech. Například moderní kosmologie vychází z následujících předpokladů:

1. Galileovský předpoklad: Všechno, co zde pozorujeme, budeme za stejných podmínek pozorovat všude jinde ve vesmíru, pokud nebude prokázán opak.

2. Světlo se pohybuje v prostoru za nepřítomnosti hmoty konečnou rychlostí c (s výjimkou zvláštních případů popsaných obecnou teorií relativity).

3. Ve velkých měřítcích (jichž se nyní podařilo dosáhnout díky Hubbleovu vesmírnému dalekohledu) je vesmír v libovolném čase homogenní a isotropní, tedy lze jej popsat Friedmanovou- Robertsonovou-Walkerovou metrikou prostoročasu."

A máme tady další nedokazované a tím nevyvratitelné (?) axiomy, platné pro náš současný svět.

 

11.10.2004

Překvapilo mne, co může mít plaňkový plot, kladivo a hřebíky společného s lidskou povahou:

Byl jednou jeden kluk, který měl špatný  charakter.
Jeho otec mu dal pytel plný hřebíků a  řekl mu, že pokaždé,
když s někým ztratí trpělivost, musí  zatlouct jeden hřebík
do  zahradního plotu.  První den zatloukl kluk 37 hřebíků do
zahradního plotu. V následujících týdnech se naučil
ovládat. Počet hřebíků v zahradním plotu byl stále
menší. Naučil se, že zatlouct hřebík je
namáhavější než se ovládnout.
Konečně přišel den, kdy kluk už nemusel
zatlouci žádný hřebík.
Takže šel za otcem a řekl mu to.
Otec mu tedy řekl, že má každý den
vytrhnout jeden hřebík ze zahradního
plotu,  když se ovládne.
Konečně mohl kluk otci říct, že všechny
hřebíky z plotu vytrhl.
Otec mu přinesl zahradní plot a řekl mu:
"Můj synu, dobře sis
počínal, ale i přesto se podívej na ten
zahradní plot. Je plný děr.Ten zahradní plot už nikdy
nebude jako dřív. Když se s někým hádáš a řekneš mu něco
zlého, tak mu tady necháš ránu.
Můžeš zasunout do člověka nůž a můžeš ho
potom vytáhnout. Rána zůstane.
Nepomůže, když se mockrát omluvíš, rána
zůstane. Slovní rána je stejně bolestivá jako
tělesná rána. Přátelé jsou vzácnými drahokamy,
přivádějí tě k smíchu a  dávají ti odvahu.
Jsou připraveni ti naslouchat, když je > - potřebuješ,
podporují tě a otvírají ti srdce."

Ukaž svým přátelům, jakou pro tebe mají hodnotu.

neznámý autor na internetu


11.10.2004

Překvapilo mne, jak autor reaguje na krávy v kapitalismu. A co na to krávy?

Tradiční   kapitalismus:

Máš  dvě  krávy.  Jednu prodáš a koupíš býka. Tvé  stádo krav postupně roste a ty pomalu bohatneš. Nakonec stádo prodáš a žiješ  až do smrti z  utržených peněz.                                                                                                 

Americký  kapitalismus:   

Máš dvě krávy. Tři z nich  prodáš své veřejně  obchodovatelné firmě, přitom používáš kredit,  který u banky  založil tvůj  švagr. Pak provedeš "debt/equity swap", takže dostaneš zpět všechny  čtyři  krávy i s daňovými úlevami pro pět krav. Práva na dojení  šesti krav  převedeš  přes prostředníka firmě na Kajmanských ostrovech, kterou tajně vlastní majoritní akcionář. Ten prodá práva na všech sedm krav tvé zapsané firmě.  Podle  ročního hlášení tvá firma vlastní osm krav s opcí na jednu další.  Prodáš jednu krávu, takže ti zůstává devět krav, přičemž za stržený peníz  koupíš nového presidenta  USA. Akcionáři odkoupí tvého býka.

Australský  kapitalismus:   

Máš dvě krávy. Jednu prodáš  a tu zbylou nutíš,  aby dávala mléko za čtyři. Divíš se,  když kráva  chcípne.

Francouzský  kapitalismus:     

Máš  dvě  krávy. Jdeš do  stávky, protože chceš  krávy tři.                                                                                           

Japonský kapitalismus:

Máš dvě krávy. Složitou péčí  je zmenšíš na velikost  jedné desetiny normální krávy a přitom dojí dvacetkrát  tolik mléka. Pak podle  nich vytvoříš hru Cowkimon, kterou pak prodáváš po celém  světě.

Německý   kapitalismus:   

Máš dvě krávy. Inženýrskými  úpravami dosáhneš toho,  ze se krávy dožívají sta let, žerou jen jednou měsíčně a  dojí se samy.                                                                                   

Britský  kapitalismus:   Máš dvě krávy. Obě jsou šílené.                                                                   

Kanadský kapitalismus:

Máš dvě krávy. Když na to přijde, vypadají spíš jak  párek  losů  a  to  doopravdy  jsou.  Jedna mluví  francouzsky, druhá anglicky.  Jedna  bojuje  za vytvoření nové země, druhá se tomu  brání. Obě hrají docela slušně hokej.                                                                                                                   

Italský   kapitalismus:

Máš  dvě krávy, jenže nevíš  kde. Uděláš si polední  přestávku a odejdeš na oběd.

Řecký kapitalismus:

Stejný jako italský, ale po obědě si ještě navíc schrupneš.                                                                        

Ruský  kapitalismus:

Máš dvě krávy. Začneš je počítat  a napočítáš jich pět.  Spočítáš  je  znova  a  napočítáš  jich čtyřicet dva. Přepočítáš je a napočítáš  jich dvanáct. Přestaneš počítat krávy a otevřeš další  láhev vodky.                                                                            

Švýcarský  kapitalismus:   

Máš  pět tisíc krav a  žádná  ti nepatří. Necháš si  platit neuvěřitelné poplatky za ustájení.                                                              

Čínský  kapitalismus:

Máš  dvě krávy. Máš tři sta  pracovníků, kteří krávy  dojí.  Veřejně  oznámíš  plnou zaměstnanost  a  vysokou   produktivitu  krav.  Novináře,  který zveřejnil počet tvých krav uvězníš a poté bez soudu držíš ve vězení.                                                                                                                             

Novozélandský  kapitalismus:

Máš dvě krávy. Ta vlevo je docela  roztomilá...                                     

Český  kapitalismus:

Máš  dvě  krávy.  Jedna  je Tvá žena a druhá je Tvoje  tchýně. Víc nic nemáš.

neznámý autor na internetu


22.12.2002

Překvapilo mne, jak před lety dopadl průzkum názorů národů světa na otázku: "Prosím Vás, jaký je Váš názor na nedostatek jídla v jiných částech světa?" Ano, statistika se dá podat i tímto způsobem. I dnes - v roce 2002 - je vhodné zamyslet se nad skutečnou úrovní naší "pokročilé civilizace" a zařadit se. Výsledek byl totiž katastrofální:

1) V Africe nikdo nevěděl co je to "jídlo"
2) V západní Evropě nikdo nevěděl co je to "nedostatek"
3) Ve východní Evropě (my dnes už pomalu nevíme, co to bylo) nevěděli co je to "Váš názor" 
4) V Argentině nevěděli co je to "Prosím Vás" a
5) V USA zas nevěděli co je "v jiných částech světa".

Kdyby se celá populace planety Země smrskla na vesnici o stu obyvatel, kde by však zůstal zachován poměr všech lidských odlišností -- jak by potom tahle maličkatá, různorodá vesnička vypadala? Přesně to bylo předmětem pátrání Philipa M. Hartera, lékaře z nemocnice při Stanfordské univerzitě. Tady jsou výsledky výzkumu - ve vesnici by žilo: 55 Asiatů, 21 Evropanů, 14 obyvatel ze Západní polokoule, 8 Afričanů; 52 žen, 48 mužů; 70 "barevných", 30 bělochů; 70 jiného vyznání, 30 křesťanů; 89 heterosexuálů, 11 homosexuálů; 6 lidí by vlastnilo veškerý světový majetek; 6 by bylo z USA; 80 by žilo v domě, který by neodpovídal standardu; 70 by neumělo číst; 50 by trpělo podvýživou; 1 by byl na prahu smrti; 1 by byla těhotná; 1 by měl vysokoškolské vzdělání a 1 by vlastnil počítač.

Následuje pouze anonymní interpretace výše uvedených faktů. Přemýšlejte o tom např. tímto způsobem:
• Žijete-li v pěkném bytě, máte dost jídla a umíte číst, jste členem velmi úzké skupiny.
• Máte-li pěkný byt, jídlo, umíte číst a vlastníte počítač, jste členem elity.
• Pokud se vzbudíte toto ráno a budete více zdraví, než nemocní, jste šťastnější, než celý milion lidí, který nepřežije tento týden.
• Pokud jste nikdy nebyl v bitvě, nezažil osamělost uvěznění, utrpení mučení, nebo sevření hladu. jste na tom lépe než 500 miliónů lidí tohoto světa.
• Pokud můžete chodit na mše do kostela, aniž byste se museli obávat ponížení, zatčení, mučení nebo smrti, jste šťastnější než miliarda lidí, kteří nemají to štěstí.
• Pokud máte jídlo v lednici, oblečení na sobě, střechu nad hlavou a kde spát.jste bohatší než 75% lidí na této planetě.
• Máte-li peníze v bance, ve své peněžence a střádáte si do kasičky, jste mezi 8% nejbohatších lidí světa.
• Pokud jsou vaši rodiče stále naživu a svoji, jste velmi vzácný případ.
• Držíte-li hlavu zpříma s úsměvem na tváři a jste skutečně vděční, jste požehnaní, protože většina lidí má tu možnost, ale nedělá to.
• Držíte-li něčí ruku, objímáte-li někoho, nebo se jen dotýkáte jeho ramene, jste požehnaní, protože umíte nabídnout léčivý dotek.
• Pokud můžete číst tuto zprávu, jste požehnaní dvakrát, protože na vás někdo myslel, a co víc, jste ještě požehnanější než více než dvě miliardy lidí, kteří nedokážou číst vůbec.

Mějte hezký den, spočítejte si svá požehnání a pošlete tuto zprávu dál, abyste připomněli ostatním, jak jsme požehnaní.


25.03.2002

Překvapilo mne, že již probíhá obchodování s počasím!


London International Financial Futures and Option Exchange oznámila, že od 10. prosince 2001 začala obchodovat s
futures kontrakty na počasí. Toto rozhodnutí vyplynulo z dlouhodobé poptávky od zemědělských a energetických společností, které se tímto chtějí jistit proti chladným nebo naopak teplým dnům. Změny počasí jsou často citovány jako mající hlavní vliv na produktivitu práce, obrat, případně ziskovost. Šest kontraktů bude ustanoveno proti nově ustanoveným indexům burzy. Ty budou postaveny na základě průměrných denních teplot v Londýně, Paříži a Berlíně. U každého kontraktu bude mít změna jednoho stupně celsia v Londýně hodnotu 3000 liber a 3000 euro u teplotních změn v Paříži a Berlíně.


10.03.2002

Překvapilo mne, že na Veletrhu záhad, tajemství a fantazie, který se konal 06. - 09. 12. 2001, byly kromě jiných "atrakcí" pokřtěny  zajímavé knihy (např. Wiesner: Temné mocnosti na Stezce draka) a také dva nové časopisy: 

Přeji redakci, aby na tom "přecpaném" časopiseckém trhu se dobře zavedli a vydrželi nejméně tak dlouho, jako slovensko-česko-maďarský UFO magazín, který to od roku 1992 dotáhl na 92. čísel a skončil v březnu 2001. Další časopis v této branži -  AKTA X měl přímo jepičí život a skončil dříve, než si na něj čtenáři zvykli.

Úroveň prvních 3 čísel časopisu MWM (a jeho paralelní internetové verze) je zatím nezvykle vysoká a texty jsou originální. Namátkou vzpomenu "Chameleon", "Kamenné koule", "Přestavějte si auto na vodu", "Volná energie" apod. Webovou stránku MWM jsem zařadil mezi své oblíbené. Tak hodně invence a hlavně - vydržať!


30.11.2000

Překvapilo mne, že málokdo už dnes ví o tom, kdo a kdy spočítal datum stvoření světa! Byl to anglikánský biskup USHER ( v 17. století) a vyšla mu neděle 23.10. 4004 př.n.l., tj. před 6004 lety! Zná někdo současný názor nebo snad nové "platné" datum? Zkuste mne přesvědčit! Dnes mám údaje o tom, že historie lidstva se dá sledovat 12 miliard let zpátky (na Zemi i mimo ni) a že např. pyramidy v Gíze - na Zemi - byly postaveny před  73 345 lety. To je trochu rozdíl, nemyslíte?


30.11.2000 (původní datum)

Překvapilo mne, že v článku "Genesis vesmíru" (UFO MAGAZÍN marec/2000) uvádí F. Lešnik pouze 3 "dogmatické modely"

 (rozuměj teorie), na kterých stojí současné "vědecké" pojetí světa a vesmíru. Podle autora se jedná o: 

teorii velkého pravýbuchu (tzn. Big Bang z kosmologie)  

 periodickou soustavu prvků (Mendělejevova tabulka z chemie)

dvouvláknovou strukturu DNA (z biologie).

Já bych přidal ještě nejméně čtyři další "vědecké mýty", které se učí děti ve škole:

pozemský lidský druh je jediný v celém Vesmíru

opice je vývojovým předchůdcem člověka

čas "běží" rovnoměrně a lineárně jedním směrem

rychlost světla (ve vakuu) je nepřekročitelná

Zná někdo ještě další mýty tohoto typu? 


30.11.2000 (původní datum)

Překvapilo mne, že v článku "Zdi obrů", který zveřejnil O. Dvořák v časopise SKRYTÉ SKUTEČNOSTI č. 9 (z března 2000), je vyslovena hypotéza, že "obří" zdi z "obřích" kamenů v řeckém Týrinsu byly postaveny tak, aby přežily různé katastrofy včetně potopy - stejně jako babylonská věž. Díky za připomenutí původní myšlenky z židovských pověstí! Takže teď už nejen "cesta do nebe" nebo "odpalovací rampa" ale i "záchranná věž" před potopou! Takže i před tou "Velkou potopou", která postihla Zemi před 10 104 lety.

Škoda, že jsem to vše nevěděl, když jsem v Babylonu v roce 1974 byl a stál jsem tam, kde (snad?) tato proslulá věž stála. Nic z ní však nezbylo.


30.11.2000 (původní datum)

Překvapilo mne, že spolek skeptiků SYSIFOS uspořádal vícedenní konferenci - opět pod křídly Akademie věd ČR. Jistě to byla velmi "vědecká" konference, když se mohla konat za peníze daňových poplatníků - tedy nás všech. Co to takhle příště zkusit za vlastní peníze? A jedna perlička na závěr:

Přeji Dr. Heřtovi hodně zdraví a elánu, aby takových perliček bylo ještě mnoho! A mimochodem, že se v odpadkovém koši (podle SYSIFA) ocitnou kromě ufologů, záhadologů, sensibilů, esoteriků a jiných také filozofové, to je zřejmě jeden z vrcholů činnosti spolku SYSIFOS! Když si staví takové balvany do cesty, mají co tlačit! A mezi námi: nemá náhodou Akademie věd Filozofický ústav?


30.06.2000 (původní datum)

Překvapilo mne, že již 26.06.2000 oznámilo mezinárodní vědecké sdružení HSG společně s americkou soukromou firmou CELERA GENOMICS, že se jim podařilo kompletně rozluštit genom člověka.Současné lidstvo na této Zemi není pravděpodobně natolik morálně vyvinuté, aby si s touto informací poradilo ke svému prospěchu. Použitá porovnání významu tohoto poznatku k "rozbití atomu" nebo "přistání na Měsíci", příp. k "vynálezu počítače" (viz níže) jsou směšná a zdaleka nevystihují epochální význam tohoto kroku. Zapamatujte si - prosím - výše uvedené datum. Možnosti kladného využití této základní informace o člověku jsou velmi široké, možnosti zneužití proti lidstvu jsou však přímo hrůzné. A to firma CELERA nabízí tyto informace ke koupi - vlastně každému, kdo má dostatek peněz. Soukromé podnikání nade vše? Patetické morální apely vysokých státních představitelů USA a Velké Britanie k tomuto tématu zřejmě zůstanou bez odezvy. (Jistě již někdo slyšel o hledání skrytých kódů v hebrejském textu "Starého zákona". V tomto textu, nazývaném "TORA" je totiž zachován téměř 6000 let nejen stejný slovosled, slova i písmena, ale i původní geometrické rozmístění textu. A to je důvod, proč se dá pro hledání skrytých významů současný moderní počítač! A  ať se také ví, že název firmy CELERA je v Toře také zmíněn!)

 


30.06.2000 (původní datum)

Překvapilo mne, že v době, kdy opět ožívá diskuze o tom, zda fluorid sodný (součást jedu na krysy!) člověku prospívá nebo škodí a zda fluoridace pitné vody a požívání fluoridových tabletek a gelů v péči o zuby je vhodné nebo není, rozesílá Všeobecná zdravotní pojišťovna do ordinací zubařů reklamní text, který fluoridaci doporučuje. Že by ozvěny diskuze vedené k tomuto tématu  v USA mezi zdravotníky k nám ještě nedorazila? A víte vůbec, jaká je souvislost mezi fluoridem sodným a hliníkovým nádobím, ve kterém by se nemělo podle některých  vařit a jíst? K této otázce se ještě mnohokrát vrátím.


3.12.1999 Překvapilo mne, že .....  Antonín SVOBODA je autorem ..... knihy o počítačích ..... 


3.12.1999
Překvapilo mne, že ... se objevil další časopis SKRYTÉ SKUTEČNOSTI, který.....


3.12.1999
Překvapilo mne, že v článku AURA - ZRCADLO ŽIVOTA....


3.12.1999 Překvapilo mne, že ... létající stroj VIMAANA, zkonstruovaný podle .....


3.12.1999
Překvapilo mne, že zvláštní ozvěna u stupňovitých mayských pyramid 
.....


3.12.1999
Překvapilo mne, že ..... objevení planety, která ..... dvojčetem Země .....


3.12.1999 Překvapilo mne, že ..... vyšla kontroverzní kniha ..... s názvem KÓD BIBLIE .....


3.12.1999
Překvapilo mne, že pan G. KISFALUDY ..... časem, prostorem a volnou energií .....


3.12.1999
Překvapilo mne, že spolek SISYFOS ....."spolkem marxistických přírodovědců"! ..... 


3.12.1999 Překvapilo mne, že stáří pramáti celého lidstva - Evy, .....


3.12.1999
Překvapilo mne, že ..... Kewin WARWICK si nechal ..... implantovat pod kůži čip .....


3.12.1999
Překvapilo mne, že slavná kniha Zecharii SITCHINa "Dvanáctá planeta" .....


 
3.12.1999 Překvapilo mne, že pan Zdeněk PATRICK ..... ve spisech NOSTRADAMa .....


3.12.1999
Překvapilo mne, že internetová stránka www.gewo.cz pana Jiřího WOJNARA
..... 


8. 6.1999 Překvapilo mne, že
..... lidé.....žijí podle vesmírných zákonů Tvoře.....