Jaký je vliv resenomie na elektronická zařízení uveřejnil nám již známý         p. Kubeš

Stane-li se elektrické zařízení rezonujícím objektem, dochází podle intenzity k omezení jeho funkce, případně k jeho zničení. Tato skutečnost byla ověřena chtěně i nechtěně na mnoha pokusech.
Nejvíce postižitelná jsou zařízení s germaniovými polovodiči, kde již při 30ti resenech dochází k celkovému zničení, zatím co u polovodičů křemíkových je možný bezporuchový provoz ještě při 50ti resenech. Znamená to tedy, že na 50 resenů je pravděpodobnost selhání jakéhokoliv elektronického zařízení poměrně velká.

Konkrétní případy:


Pády letadel: protože siločáry původních geostatických polí mohou dosahovat hlavně poblíže břehů moří a jezer výšky až 3.000 m, jak bylo změřeno, jsou letadla ohrožena resenomií pouze při startu a přistávání. Kolektorové resonanční systémy o intenzitě nad 50 resenů mohou však až na nějaké vyjímky sahat maximálně do výšky jednoho tisíce metrů. Jestliže se letadlo dostane do uvedených systémů, je velká pravděpodobnost, že dojde k selhání některých sektorů navigačního nebo ovládacího zařízení. V současné době probíhá výzkum o možnostech samovznícení paliva při velké resonanční intenzitě. Jako jediná možnost prevence byl vyvinut přístroj, který varuje pilota, že letadlo se nachází v kolektorových systémech, takže se nelze spoléhat na celkovou techniku.

Havárie lodí: zde hrozí nebezpečí selhání navigačního zařízení, pouze však poblíže břehů, kam ještě sahají kolektorové systémy, které rovněž způsobují v poslední době se množící sebevražedné plavby delfínů a velryb na břeh. Tito kytovci se odjakživa orientovali práv podle původních siločar geostatického pole. Přeměnou těchto siločar v rezonující kolektory došlo k zániku těchto orientačních bodů a navíce ještě dochází u těchto tvorů k panickému pominutí smyslů, což prokázaly pokusy na jiných rybách.

Nehody na silnicích: Této problematice byla věnována mimořádná pozornost a provedeno měření tisící kilometrů na silnicích mnoha států Evropy i Asie. Bylo použito specielního přístroje, který snímá zatížení mozku řidiče při jízdě. Výsledky těchto měření jsou přímo alarmující, neboť v místech, která jsou často označována jako místa častých nehod dochází k resonanci mozku místy až 60 resenů po dobu až 20ti vteřin. Za tuto dobu může dojít ke krátkému výpadku jakéhokoliv smyslu, ke krátkodobému oslepení nebo až ke ztrátě vědomí na několik vteřin. Ochranou proti tomuto nebezpečí existuje přístroj, který se již vyrábí, a který akusticky i opticky donutí mozkový retikulární aktivizační systém řidiče k naprosté soustředěnosti. V budoucnosti se žádné vozidlo, hlavně autobusy a kamiony bez tohoto přístroje neobejdou.

Požáry - exploze-katastrofy: V současné době si nelze představit různé řídící centrály, různá signalizační, poplašná zařízení bez moderní techniky, mnohdy zbytečně komplikované, v čemž spočívá často právě kámen úrazu. Pokud se nebudou prověřovat místa, kam se tato zařízení mají instalovat, budou se množit případy požárů, explozí, budou selhávat vlakové semafory a jiná důležitá návěstí, peněžní automaty v bankách, které jsou umístěné v místech nad 50 resenů nejsou spolehlivé, počítače rovněž mají problémy, mnohdy označované jako viry. Všude tam, kde se nachází jakákoliv technika, která je vystavena resonanci nad 50 resenů, je velké nebezpečí různých následků. Je celá řada možností ohrožení v různých směrech, které se dosud jeví jako nevysvětlitelné a marně se hledají příčiny. Výzkum resenomie však pokračuje a jistě přinese další nemilá překvapení pokud lidé této planety nedostanou rozum.