Architektura pro život II.

Harmonické bydlení současnosti

Přednáší akad. arch. Oldřich Hozman, pořádá: Městská knihovna v Praze,
Mariánské nám. 1, Praha 1. Malý sál MKP, úterky od 17.00 - 18.30 hod.

 

Cyklus přednášek o vztahu člověka a prostředí nabízí možnost seznámit se s vlastnostmi harmonické architektury. Postupně budou představeny různé ukázky projektů a staveb. Smyslem je informovat posluchače o poznatcích vedoucích k plánování zdravého prostředí. Přednášky jsou určené pro širokou veřejnost a budou doplněny promítáním.

 

26.10. 2004

Nízkoenergetické stavby, baubiologie a přizpůsobení staveb geopatogenním zónám

Současná doba přináší možnosti ekologického stavění. Domy lze stavět z přírodních materiálů a provozovat je s nízkou spotřebou energie. Ve stavebnictví se prosazují alternativní přístupy, které se zabývají vztahem člověka k jeho okolí. Jedním z nich je právě baubiologie. Součástí této celostní vědy jsou také znalosti o přizpůsobení staveb umělým elektromagnetickým polím a geopatogenním zónám.

 

2.11. 2004

Využití umění feng shui při navrhování domů, význam tvaru krajiny pro umístění stavby, vliv pohybu Slunce na lidskou psychiku a architekturu

Feng shui je tradiční čínská nauka o harmonickém sladění člověka s jeho obytným prostředím. Mnoho z jejích hlavních principů nám může být inspirací při plánování našich domovů. Naučíme se lépe vnímat energii krajiny a vybírat vhodný pozemek. Pochopením jejích zásad snadněji porozumíme rytmům přírody, pohybu Slunce po obloze a přizpůsobení našeho obydlí řádu přírody.

 

9.11. 2004

Sakrální geometrie, harmonie staveb a pohyb člověka v architektuře, proporce řádu přírody

Vhodná míra a rozměr jsou důležitými vlastnostmi ovlivňujícími kvalitu staveb. Harmonická architektura všech věků dodržovala zásady vhodných poměrů. Dozvíte se o vlastnostech vyváženého poměru zlatého řezu. Vysvětlíme si, jak souvisí pojem oktávy s proporcemi staveb. Geometrická harmonie souvisí s pohyby přírodních sil.

 

16.11. 2004

Vlastnosti energie krajiny a možnosti jejich poznávání, víceúrovňové vlastnosti prostředí a člověka

Stejně jako je člověk víceúrovňovou bytostí, lze tak chápat i krajinu. Porozumíme-li základům tohoto pohledu, nalezneme mnoho společného při hledání vhodného místa pro dům. Stavba může svým tvarem odpovídat jemnohmotným kvalitám lokality. Člověk tak bude v harmonii s energií krajiny. Seznámíme se s příklady fyzických, vitálních, citových a duševně-duchovních kvalit prostředí.

 

STUDIO ARC
akad. arch. Oldřich Hozman
Laudova 1018, 163 00 Praha 6
Tel./fax: 2353 11622
www.arc.cz
arc@arc.cz