Agentura ArchET

Vás zve na semináře

Pavla Kozáka ENERGIE KRAJINY

Pokračovací seminář (2.stupeň)

Termín konání: sobota 1. března 2003; místo konání: Loutkový sál Kulturního klubu města Písku, Nábřeží 1. Máje 1605, Písek. Zúčastnit se jej mohou absolventi základního semináře, nebo zájemci mající základní vědomosti z této oblasti.Program semináře:

10.00-12.00 

Osobní vztah člověka k místům

Filozofie a novodobé praktické objevování druidismu

13.00-16.00 

Komunikace s inteligentními subjekty v krajině, způsoby, duchovní podmínky

Práce s energií míst, podmínky a praktika

Součástí semináře je nedělní výlet do Píseckých hor (Jarník, Srní homole, Živec). Sraz před nedělním výletem je 2.3. v 9.00 hod. na parkovišti u gotického mostu. Jde o pěší túru cca 5 km. Doprava při výletech je vlastními osobními auty. Účastnický poplatek každého semináře je 800,- Kč. Stravování a případný nocleh si zajišťují účastníci sami. Pořadatel doporučuje hotel Pod skalou v historickém centru (tel. 382214753), hotel Bully u zimního stadionu ( tel. 382272828), ubytovnu v Sedláčkově ulici (tel. 382221189), nebo ubytovnu v ulici Milady Horákové (tel. 382214644). Doporučuje se vždy zajistit nocleh alespoň dva týdny předem. Přihláškou na semináře je zaplacení poplatku složenkou na adresu agentury. Zaplatit je možno i na místě po závazném telefonickém nebo mailovém přihlášení.

 

Seminář OTÁZKY VLIVU MIMOZEMSKÝCH CIVILIZACÍ V KRAJINĚ (2. stupeň)

Termín konání: 28. – 30. března 2003; místo konání: Horská chata Koráb u Kdyně; program semináře: 

Pátek 28.3. 

18.00 – 19.00 Prezence a ubytování

19.00 – 20.00 Večeře

20.00 - 22.00 Přednáška: Obrazce v obilí v Pošumaví 1994-2002 diapozitivy

Sobota 29.3. 

8.00 Snídaně

9.00 – 11.00 

Přednášky: Problematika kontaktu s mimozemšťany

Možnosti kontaktu v krajině

11.00 –13.00 Přestávka na oběd

13.00 -18.00 

Výlet na energetická místa v Klenové, na Rovenské hoře a u kaple sv. Bernarda

19.00 Večeře

Neděle 30.3. 

8.00 Snídaně

9.00 – 11.00 Přednáška: 

Obecná charakteristika obrazců v obilí

13.00–16.00 

Odjezd, cestou návštěva energetických míst Řakom a bývalého obrazce Křížovice 2002

Seminář je pokračováním základního kurzu ENERGIE KRAJINY. Mohou se ho však zúčastnit všichni zájemci, kteří mají základní vědomosti o této oblasti. Ubytování je v jedno až čtyřlůžkových pokojích, příjezd k hotelu je možný ze Kdyně (silnice Kdyně- Mezholezy), která je také nejbližší stanicí veřejné dopravy. V ceně semináře je ubytování. Snídaně, obědy a večeře jsou individuálně v restauraci chaty (ceny jídel se pohybují od 50,- do 100,- Kč). Doprava při vyjížďkách vlastními osobními auty. Účastnický poplatek je 1300,- Kč. Je nutno se přihlásit telefonicky nebo e-mailem a to včetně požadavku na vegetariánskou stravu. Po potvrzení rezervace prosím zaplatit účastnický poplatek složenkou na adresu Ing. Pavel Kozák, Agentura ArchET, Zátkovo nábřeží 11, 370 01 České Budějovice, nejpozději do 21.3.2003. Do tohoto data prosím také ohlásit případné zrušení účasti. 

 

Seminář práce s energiemi - Duchovní posilování a praktika (4. stupeň)

Termín konání: 25. - 27.dubna 2003; místo konání: Hotel Rohanov ve Vacově, Lhotě nad Rohanovem; program semináře: 

Pátek 25.4. 

18.00 – 19.00 Prezence a ubytování

19.00 – 20.00 Večeře

20.00 - 22.00 Přednáška: 

Působení labyrintů.

Práce s energetickými víry.

Sobota 26.4. 

8.00 Snídaně

9.00 – 11.00 Přednáška:

Teorie vícerozměrných prostorů a jejich energií.

Změna formy existence bytosti

11.00 - 12.00 Přestávka na oběd

12.00 – 18.00 

Odjezd na Javorník (3 km), vycházka ve třetí části javornické stezky adeptů. (8 zastavení), asi 3 km.

Neděle 27.4. 8.00 Snídaně

9.00 – 11.00 Odjezd 

praktikum v labyrintu v Rohanově

12.00 – 16.00 Odjezd 

na Obří hrad, vycházka asi 2 km, praktikum

 

Semináře se mohou účastnit ti, kdo absolvovali seminář 3. stupně v roce 2002. Vycházka a praktika jsou zaměřeny na osobní rozvoj účastníků v oblasti energie krajiny. Ubytování je ve dvou, případně tří a čtyřlůžkových pokojích. V ceně semináře je polopenze. Doprava na Javorník je vlastními osobními auty, účastníci si opatří jídlo a pití na túry. Doporučují se pevné turistické boty. Účastnický poplatek je 1600,- Kč. Přihláškou na seminář je zaplacení poplatku složenkou na adresu agentury Archet do 18.4.2003. Na rub složenky uveďte, jste-li vegetariány. Do tohoto termínu prosím také oznámit případné zrušení účasti.

 

 

Seminář prohlubování schopností vnímání a pŮsobení (3.stupeň)

Termín konání: 23. – 25. května 2003; místo konání: Hotel Rohanov ve Vacově, Lhotě nad Rohanovem; program semináře: 

Pátek 23.5. 

18.00 – 19.00 Prezence a ubytování

19.00 - 20.00 Večeře

20.00 - 22.00 Přednáška: 

Nové objevování druidských přístupů k práci s energií v krajině.

Možnosti zlepšování schopností adeptů.

Sobota 24.5. 

8.00 Snídaně

9.00 – 17.00 Odjezd 

na Javorník (3 km), absolvování první části javornické stezky – pěší túra cca 3 km

Neděle 25.5. 

8.00 Snídaně

9.00 – 15.00 Odjezd 

na Javorník, absolvování druhé části javornické stezky

Seminář je třetím stupněm kurzu Energie krajiny. Mohou se jej zúčastnit ti, kteří absolvovali alespoň dva semináře 2. stupně.Javornická stezka, jejíž zastavení tvoří komplexní sestavu podporující duchovní úroveň účastníků a tím jejich schopnosti v práci s krajinnou energií, byla nově objevena v důsledku dodatečného prozkoumání anglické lokality Merrivale, navštívené na jaře 2002. Lokalita Javorník zahrnuje místa s podobným účelem, jako Merrivale (výchova druidů) a některá další. Ubytování je ve dvou, případně tří a čtyřlůžkových pokojích. V ceně semináře je polopenze. Doprava na Javorník je vlastními osobními auty, účastníci si opatří jídlo a pití na túry. Doporučují se pevné turistické boty. Účastnický poplatek je 1600,- Kč. Na tento seminář je nutno se přihlásit telefonicky nebo mailem do 8. 5. 2003, kdy bude počet účastníků uzavřen. Poplatek uhraďte složenkou na adresu agentury Archet do 15. května 2003. Na rub složenky uveďte, jste-li vegetariány.

 

 

PRÁZDNINOVÝ VÝLET

Termín konání: 12. července 2003; místo konání: Křivoklátsko; program: 

Sraz v 9.00 ve Zbečně na parkovišti u kostela. 

Celodenní výlet v oblasti Křivoklátska pod vedením a s výkladem Pavla Kozáka

9.00 – 13.00 Zbečno (historické), Amalín (Kazín),

13.00 – 14.00 Přestávka na oběd

14.00 – 18.00 Velíz, dle časového průběhu případně další místa v okolí.

Účastnický poplatek je 500,-Kč. Úhrada na místě srazu. Doprava při výletě je vlastními osobními auty. Vzhledem k možnostem parkování je počet aut při absolvování okruhu omezen na 10 a tomu odpovídající počet účastníků (přebývající auta je možno odstavit ve Zbečně, kam je možno se po skončení vrátit). Z těchto důvodů je nutno se na výlet přihlásit telefonicky nebo mailem do 30. 6. 2003.

 

 

KONTAKTNÍ ADRESY

Poštovní adresa: Ing. Pavel Kozák, Agentura Archet, Zátkovo nábřeží 11, 370 01; České Budějovice; telefon: 386356853; e-mail: archet@volny.cz