O fungování "virgule" na stránce geologů

RNDr. Petr Čížek :

Pokus úvodem: Sežeňte si svářecí, anebo tvrdý ocelový či mosazný drát, asi tak milimetr v průměru. Neměl by být příliš krátký, ale také ne tak tenký a dlouhý, aby se nedal udržet v ruce a ovládnout. Ohněte ho na konci do pravého úhlu a vezměte ho do pěsti tak, aby se vlastní vahou prohnul, asi takto:

Kolem nejvyššího bodu drátu se vytvořila oblast, která „visí ve vzduchu“ díky pružnosti materiálu. Držte drát tak, aby Vám seděl volně v pěsti jakoby v ložisku, opíral se volně u kořenů prstů a o vnější hranu zaťatého ukazováčku, ale přitom aby se samovolně nepřeklápěl. Paži pokrčte v lokti tak, aby pěst byla před Vámi, ale nejlépe trochu stranou, loktem asi tak ve výši ramene a se svrchní hranou pěsti asi tak v úrovni čela. Když takto zkusíte chodit po místnosti, nebo po terénu, začne se Vám drát při chůzi stáčet rovnoběžně s těžkými, nebo naopak lehkými lineárními objekty – překlady, výkopy, vodními propustky, těžkým válcem, nebo stěnou domu. Musíte ho vyrovnávat aby Vám nevypadl z ruky. Pokud přijdete k hraně starého výkopu, můžete měnit směr chůze tak, abyste udrželi drát v nulové reakci a tím jeho trasu krásně vychodit. Můžete se ale také šeredně odchýlit, pokud přes trasu výkopu probíhá žíla, anebo tektonická porucha. Na stavbách se většinou používají dlouhé tenké svářecí dráty, které na výkopy reagují velmi snadno a na hlubší anomálie nejsou tolik citlivé. 

pokračování na uvedené adrese RNDr. Petra Čížka