O fungování "virgule"

v internetovém časopise Neviditelný pes

český badatel pan

Miroslav Provod :

Pokus č. 4 - identifikace energetických vrstev.  Z fyziky je známo, že mezi dvěma souhlasně nabitými tělesy působí odpudivá síla F. Není známo proč. Je to experimentální skutečnost, že dvě kladně nabitá tělesa se navzájem odpuzují. O nábojích s polaritou nic podobného fyzika neuvádí, budeme tedy předpokládat, že mezi náboji s polaritou funguje stejná odpudivá síla F jako u nábojů se souhlasným znaménkem. Náboje s polaritou mají také souhlasné složky. Biofyzika uvádí, že každá buňka má svůj náboj s polaritou. Máme experimentálně potvrzeno, že všechny náboje v těsné blízkosti mají společné elektrické pole a společné elektrické vrstvy. Tento poznatek se vztahuje i na buňky lidského těla. Tedy všechny buňky lidského těla mají společné elektrické pole a společné energetické vrstvy. Začíná průběh experimentu. Dva lidé se k sobě pomalu přibližují. Dříve než získají společné elektrické pole projeví se odpudivá síla F. Jedná se o gramy, proto ji nikdo nezaregistruje. Neunikne ale anténě, kterou držíme lehce mezi palcem a ukazováčkem. Tato anténa je součástí elektrického pole i první energetické vrstvy jednoho člověka. Její reakce na energetickou vrstvu druhého člověka se projeví odchylkou, kterou způsobila odpudivá síla F. Anténu dobře známe. Říká se jí virgule - motýlek a ve všech případech v ruce člověka, který má pro to předpoklady, reaguje pouze na energetické vrstvy jiných nábojů. Že náboj člověka funguje ve všech případech stejně jako náboj kondenzátoru, si ověříme procvičením společného elektrického pole se skupinou lidí. 

(Z osobního jednání s p. Provodem vím, že používá virguli - vlašťovku vyrobenou z 24 cm dlouhého svářecího mosazného drátu o průměru 3 mm.)