O fungování virgule

u polského psychotronika p. Wilka jeho kolega 

p. Bzowski

(výběr z textu dosud nepřeložené knihy):

Povrch Země je pokryt mřížkou, která je podobná pravidelné rybářské síti. Podle svého objevitele je nazývána Hartmannova mřížka. Základní rozměr jejího jednoho oka je cca 2m x 2,5m a je skoro pravoúhlá. A protože byl p. doktor Hartmann Švýcar, je v některých švýcarských nemocnicích tato mřížka vyznačena na podlaze tak, aby žádné lůžko nemocného nebylo na uzlu této sítě. Tato mřížka však má i třetí rozměr - kanál, který spojuje povrch Země s ionosférou. Mřížku na této vrstvě se (údajně) podařilo vyfotografovat z kosmické lodi Saljut na infračervených snímcích. Virgule ve tvaru L- drátu v ruce p. Wilka jí indikuje zcela bezpečně. Vystačí pouze sledovat odchylku virgule a v tomto novém směru - kolmo na původní směr - pokračovat tak dlouho, dokud se virgule znovu neodchýlí. To signalizuje, že virgule narazila na další svislý kanál Hartmanovy mřížky. A tak je možné pokračovat dál. (Virgule, kterou mi pan Wilk ukazoval, má zhruba tvar ukázaný níže  - poznámka webmastera)