Muzejní spolek Žluticka
Muzejní spolek Žluticka Historie spolku Historie města Pamětihodnosti Z na‘ich akcí Muzejní spolek Žluticka
Muzejní spolek Žluticka
Muzejní spolek Žluticka Připravujeme Jak se k nám dostanete Kontakt Muzejní spolek Žluticka

Poslední publikace Muzejního spolku jsou k doptání na muzejnici.zlutice@volny.cz nebo u kteréhokoliv člena spolku.

 

FLEIßNER, Karl

Dějiny města Žlutic:
v chronologickém podání

Přeložil PhDr. Roman Jírů
ISBN 978-80-260-2660-0
 

Jedná se o překlad knihy vydané v roce 1936 v němčině autorem, ředitelem žlutické m욝anky. Kniha na 234 stranách zaznamenává dějinné události ve Žluticích a blízkém okolí, zejména kde měla městská obec svoje majetkové zájmy, od první zmínky v roce 1140. Poslední záznam končí koncem roku 1935. Překlad obsahuje původní předmluvu autora a dobové reklamy. Jako zajímavost je přeložen i nabídkový lístek, vlepený do jednoho z dochovaných originálů, kterým autor poštou rozesílal a nabízel svoji knihu. Nově je překlad vybaven nakladatelskou předmluvou, předmluvou překladatele, životopisným medailonkem autora a rejstříky: osobním, místním a výběrovým věcným. Dohromady rejstříky obsahují kolem 3.500 hesel.

 

Kniha je vydána v lepené vazbě, ve formátu A5, v nákladu 250 ks a její cena je 150,- Kč.
Knihu je možné objednat na adrese: muzejnici.zlutice@volny.cz nebo u kteréhokoliv člena spolku.

Prohlédněte si několik ukázek z knihy a fotografie ze slavnostního představení knihy.