Co zajišťuji:
  • vedení účetní agendy;
  • zpracování DPH;
  • zpracování mezd;
  • zhotovení daňových přiznání;
  • zastupování po dohodě na Finančním úřadě, OSSZ a zdravotních pojišťovnách;
  • vedení účetnictví pro správce konkurzních podstat;
  • vedení agendy občanských sdružení (sportovní a sběratelské kluby);
Jakou formou:
  • průběžné vedení účetnictví (měsíčně),
  • po dohodě jednou ročně (kompletní účetnictví) s uzávěrkou a daňovým přiznáním.